Trang 1 trên 1

status yahoo theo bài hát được chơi trong kmplayer[đơn giản]

Đã gửi: T.Bảy 24/04/2010 5:23 pm
gửi bởi tdtanvn
Tên chương trình: statusyahoo
Ngôn ngữ lập trình: VB.net
Tác giả: tdtanvn
Chức năng: hiển thị status yahoo theo tên bài hát trong kmplayer


download:
VB_StatusYahoo.7z
source code
(984.72 KiB) Đã tải 707 lần
Status Yahoo.zip
file exe
(576.15 KiB) Đã tải 640 lần

đầu tiên chạy yahoo messenger sau đó chạy chuơng trình này, click chuột phải vào icon dưới thanh tray system chọn hiện menu và ấn thực hiện sau đó mở chương trình kmplayer và play
chú ý: chương trình có sử dụng file AutoItX3Lib.dll cho nên đừng quá ngạc nhiên nếu chương trình diệt virus của bạn báo chương trình này là virus