Page 1 of 1

MÃ nguồn Game xếp gạch

Posted: Fri 05/03/2010 2:02 pm
by tungcan5diop
Tên chương trình: MÃ nguồn Game xếp gạch
Ngôn ngữ lập trình: C#
Tác giả: suchinoko
Chức năng:


Mã nguồn game Sudoku đơn giản nhưng rất đáng để xem và học

Posted: Wed 24/03/2010 9:45 pm
by peijia2007
Tên chương trình: Mã nguồn game Sudoku đơn giản nhưng rất đáng để xem và học
Ngôn ngữ lập trình: C#
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng: Đây là mã nguồn Game Sudoku của tác giả Bùi Quang Hiển. Tôi thấy rất hay download tại đây http://www.megaupload.com/?d=5ZKB82UI Hoặc vào đây http://users5.nofeehost.com/peijiaproject/blogs.asp?title=view&ArtID=105 để xem bài viết.