Trang 1 trên 1

Quản lí ngân hàng nhưng xuất chạy ở cmd

Đã gửi: T.Sáu 05/03/2010 10:50 am
gửi bởi tungcan5diop
Tên chương trình: Quản lí ngân hàng nhưng xuất chạy ở cmd
Ngôn ngữ lập trình: C#
Tác giả: VBstart
Chức năng: Chương trình này dành cho những người mới bắt đầu học C#. Đừng chê nhé các bạn.