Trang 1 trên 1

Mã nguồn NoteiPhone - NotePad giao diện iPhone

Đã gửi: T.Bảy 20/08/2011 3:12 pm
gửi bởi ico
Tên chương trình: NoteiPhone
Ngôn ngữ lập trình: Vb.net
Tác giả: iCo
Chức năng: Soạn thảo văn bản


Bạn xem bài viêtgiới thịu tại đây: https://sites.google.com/site/caulacbovbico/sanpham/inote
hoặc http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=41&t=13968