Trang 1 trên 1

Đọc meta data của image

Đã gửi: T.Sáu 05/03/2010 8:39 am
gửi bởi tungcan5diop
Thủ thuật: Đọc meta data của image
Tác giả: PhamTienSinh
Mô tả: mã nguồn dưới đây (C#) cho phép đọc metadata của 1 số loại file ảnh

Article_scr.rar
(199.58 KiB) Đã tải 596 lần