• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Group box control có thể thay đổi màu viền và canh nhãn

Mã nguồn các ứng dụng viết bằng Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Forum rules
1. Gửi bài viết tại đây, Tester sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[tenchuongtrinh][/tenchuongtrinh]
[ngonngu][/ngonngu]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
khoaph
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 35
Joined: Tue 08/12/2015 12:57 pm
Been thanked: 4 times

Group box control có thể thay đổi màu viền và canh nhãn

Postby khoaph » Mon 27/06/2016 9:22 am

Tên chương trình: vkGroupBox2Cham0 Control
Ngôn ngữ lập trình: VB net và C#
Tác giả: phvankhoa@gmail.com
Chức năng: Group box có thể đổi màu viền và canh nhãn


vkGroupBox2.PNG

Cách sử dụng
Giải nén, thêm vào dự án như sau, chọn Project>Add existing item>Tìm tới vkGroupBox2Cham0.vb hay vkGroupBox2Cham0.cs tùy vào ngôn ngữ đang dùng
chạy chương trình một lần, sau đó trong toolbox xuất hiện điều khiển(control) mới, bây giờ chỉ cần drag drop vào form và chỉnh thuộc tính là xong
Attachments
vkGroupBox2Cham0Vb.zip
(1.86 KiB) Downloaded 178 times
vkGroupBox2Cham0Csharp.zip
(2.03 KiB) Downloaded 158 timesReturn to “[.NET] Mã nguồn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest