• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chia sẻ mã nguồn AntiMax - Chống virus tối đa

Mã nguồn các ứng dụng viết bằng Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Forum rules
1. Gửi bài viết tại đây, Tester sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[tenchuongtrinh][/tenchuongtrinh]
[ngonngu][/ngonngu]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 490
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Contact:

Chia sẻ mã nguồn AntiMax - Chống virus tối đa

Postby NTN » Mon 26/10/2015 11:08 am

Tên chương trình: AntiMax - Chống virus tối đa
Ngôn ngữ lập trình: VB.NET
Tác giả: NTN
Image
Mã Nguồn Phần mềm quét virus AntiMax do mình lập còn có sử dụng vài mã nguồn khác kết hợp vào , dự án này mình đã bỏ từ năm ngoái bây giờ mình chia sẻ cho các bạn nào cần có đủ 3 mã nguồn antivirus khác nhé :))
Link Download : http://www.mediafire.com/download/xiajo ... ntiMax.zip
Image
Đây là host để kiểm tra và cập nhật nhé các bạn thay đổi theo đúng host của mình và trên host chứa file data.pak (trong file này chứa nội dung md5 virus)


Contact me: trungnhan0911@yandex.com
Github: https://github.com/nhannt201

Return to “[.NET] Mã nguồn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest