• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

chương trình quản lý điểm

Mã nguồn các ứng dụng viết bằng Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Forum rules
1. Gửi bài viết tại đây, Tester sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[tenchuongtrinh][/tenchuongtrinh]
[ngonngu][/ngonngu]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
ndthedung0612
Posts: 6
Joined: Mon 20/02/2012 8:08 am
Has thanked: 1 time

chương trình quản lý điểm

Postby ndthedung0612 » Tue 01/09/2015 10:23 am

đây là chương trình quản lý điêm cho bạn nào cần. tuy chưa đây đủ nhưng cũng đủ cho bạn nào mới học về vb.net
các bạn vào đây tải về nhé :)).
http://ouo.io/kIwMdReturn to “[.NET] Mã nguồn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest