Trang 1 trên 1

DCS - Mã nguồn VB6 Multithreading (đa nhiệm cho vb6)

Đã gửi: T.Bảy 22/07/2017 1:48 am
gửi bởi Dark.Cosmos
Tên chương trình: Mã nguồn VB6 Multithreading
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Dark.Cosmos
Chức năng: Xử lý đa nhiệm trong VB6Có thể sử dụng vòng lặp không có DoEvents và Sleep để test full CPU Usage với 4 luồng trở lên.
Đây chỉ là code mẫu, mọi người có thể tùy chỉnh lại cho phù hợp tùy nhu cầu sử dụng.


DCS - Multithreading.zip
(4.96 KiB) Đã tải 133 lần


DCS - Multithreading.png