• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

DCS - Mã nguồn VB6 Multithreading (đa nhiệm cho vb6)

Mã nguồn các chương trình, ứng dụng viết bằng Visual Basic được tác giả chia sẻ
Forum rules
1. Gửi bài viết tại đây, Tester sẽ chuyển vào trong nếu bài viết đạt yêu cầu.
2. Gửi bài theo mẫu qui định: viewtopic.php?f=2&t=5
[tenchuongtrinh][/tenchuongtrinh]
[ngonngu][/ngonngu]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
Dark.Cosmos
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 72
Joined: Fri 21/11/2014 3:58 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 14 times
Contact:

DCS - Mã nguồn VB6 Multithreading (đa nhiệm cho vb6)

Postby Dark.Cosmos » Sat 22/07/2017 1:48 am

Tên chương trình: Mã nguồn VB6 Multithreading
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Dark.Cosmos
Chức năng: Xử lý đa nhiệm trong VB6Có thể sử dụng vòng lặp không có DoEvents và Sleep để test full CPU Usage với 4 luồng trở lên.
Đây chỉ là code mẫu, mọi người có thể tùy chỉnh lại cho phù hợp tùy nhu cầu sử dụng.


DCS - Multithreading.zip
(4.96 KiB) Downloaded 195 times


DCS - Multithreading.pngReturn to “[VB] Mã nguồn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest