• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Cấu hình Mail và gửi mail trong Sql 2008

Các mẹo vặt linh tinh không thuộc các nhóm trên

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

quachnguyen
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 18
Ngày tham gia: T.Sáu 30/03/2007 7:04 pm
Đến từ: http://vi-vn.com
Liên hệ:

Cấu hình Mail và gửi mail trong Sql 2008

Gửi bàigửi bởi quachnguyen » T.Năm 18/09/2008 1:20 am

Cấu hình Mail và gửi mail trong Sql 2008

Để gửi mail sử dụng Database Mail trong Sql Server cơ bản gồm 3 bước:
1. Tạo tài khoản và hồ sơ (profile)
2. Cấu hình Email.
3. Send Email

Bước 1. Tạo tài khoản và hồ sơ (profile)

Mở Sql Server 2008 chọn Database Mail trong Management node, và chọn Configure Database Mail

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Bước 2. Cấu hình Email.

Sau khi đả cấu hình hồ sơ và tài khoản thành công, bạn phải cấu hình database mail tiếp, tức là bạn phải bật tham số Database Mail XPs thông qua stored procedure sp_configure.

sp_CONFIGURE 'show advanced', 1
GO
RECONFIGURE
GO
sp_CONFIGURE 'Database Mail XPs', 1
GO
RECONFIGURE
GO

Hình ảnh

Bước 3. Gửi Email
Sau khi đả hoàn tất công việc cấu hình, bây giờ chúng ta sẳn sàn để gửi mail, để gửi mail chúng ta phải thực thi 1 stored procedure sp_send_dbmail và cung cấp các tham số được yêu cầu như bên dưới:

USE msdb
GO
EXEC sp_send_dbmail @profile_name='Quach Nguyen',
@recipients='nguyenqnh@infoworldstudent.com',
@subject='Test message',
@body='This is the body of the test message.
Congrates Database Mail Received By you Successfully.'

Hình ảnh

Sau khi đả nhập các tham số yêu cầu xong, hãy chắc chắn rằng stored procedures đả được thực thi, và mail được xếp hàng (queued) bởi Service Broker.

Database mail sẻ sao chép thông điệp được gửi đi và hiển thị chúng trong sysmail_allitems, sysmail_sentitems, sysmail_unsentitems, sysmail_faileditems. Trạng thái của mail được lưu trong bảng sysmail_mailitems, khi mail được gửi thành công thì trường send_status sẻ là 1, nếu thất bại sent_status sẻ là 2, còn chưa gửi sẻ là 3.

Bạn có thể kiểm tra như bên dưới:

SELECT *
FROM sysmail_mailitems
GO
SELECT *
FROM sysmail_log
GO

Hình ảnh

Trạng thái có thể được kiểm tra bởi việc sử dụng bảng sysmail_sentitems.

Hình ảnh

Sau khi gửi mail bạn kiểm tra mail trong hộp thư mail, như mình đả nhận được mail này.

Hình ảnh

Theo


Best,
QuachNguyen


http://code2code.info/

Quay về “[.NET] Mẹo vặt khác”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách