• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Viết phương thức có số tham số thay đổi

Các mẹo vặt linh tinh không thuộc các nhóm trên

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

MrB
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Bài viết: 158
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 7:03 pm
Been thanked: 1 time

Viết phương thức có số tham số thay đổi

Gửi bàigửi bởi MrB » T.Hai 14/07/2008 11:48 am

Thủ thuật: Viết phương thức có số tham số thay đổi
Tác giả: MrB
Mô tả: Sử dụng từ khóa params


Mã: Chọn hết

 1. class Program
 2. {
 3.     static void Main(string[] args)
 4.     {
 5.         Console.WriteLine(Sum(1, 2, 3, 4));
 6.         Console.ReadKey();
 7.     }
 8.  
 9.     public static int Sum(params int[] param)
 10.     {
 11.         int sum = 0;
 12.  
 13.         foreach (int i in param)
 14.         {
 15.             sum += i;
 16.         }
 17.  
 18.         return sum;
 19.     }
 20. }


Kết quả:
10
Sửa lần cuối bởi NoBi vào ngày T.Hai 22/09/2008 2:10 pm với 3 lần sửa.
Lý do: Đã sửa lại theo mẫu quy định. Bạn cần chú ý hơn cho các chủ đề sau!Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Re: Viết phương thức có số tham số thay đổi

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » T.Hai 14/07/2008 1:38 pm

MrB đã viết:Tên bài viết: Viết phương thức có số tham số thay đổi
Tác giả: MrB
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: Sử dụng từ khóa paramsMã: Chọn hết

 1. class Program
 2. {
 3.     static void Main(string[] args)
 4.     {
 5.         Console.WriteLine(Sum(1, 2, 3, 4));
 6.         Console.ReadKey();
 7.     }
 8.  
 9.     public static int Sum(params int[] param)
 10.     {
 11.         int sum = 0;
 12.  
 13.         foreach (int i in param)
 14.         {
 15.             sum += i;
 16.         }
 17.  
 18.         return sum;
 19.     }
 20. }


Kết quả:
10

Ý kiến :
Bạn viết thế thì :
1/ Không giải thích thì người biết rồi chẳng thèm quan tâm, người chưa biết cũng chỉ... nhìn mà đoán.
2/ Code C# mà ko kèm theo VB, trong khi đa số trong diễn đàn dùng VB, và từ khoá này của C# và VB khác hẳn
Giải thích (VB) :
Đầu tiên xin nói trước về cấu trúc Function (Sub - Procedure thì tương tự), ở đây nói gọn thôi, có lẽ sẽ lập topic nói kĩ hơn :

Mã: Chọn hết

 1. [ <attributelist> ] [ accessmodifier ] [ proceduremodifiers ] [ Shared ] [ Shadows ]
 2. Function name [ (Of typeparamlist) ] [ (parameterlist) ] [ As returntype ] [ Implements implementslist | Handles eventlist ]
 3.     [ statements ]
 4.     [ Exit Function ]
 5.     [ statements ]
 6. End Function
 7.  


Giải thích khá nhiều, thôi thi xem ở topic khác.
Về việc số tham số không cố định, ta dùng khoá ParamArray và phải ở cuối phần khai báo tham số, mỗi hàm/thủ tục chỉ được dùng 1 ParamArray, và tên tham số được đặt trước hai dấu () - tức là tham số đó là một mảng động.

Ví dụ hàm SUM :

Mã: Chọn hết

 1.    Function Sum(ByVal ParamArray So() As Integer)
 2.         Dim Temp As Integer
 3.         Temp = 0
 4.         For i As Integer = 0 To So.Length - 1
 5.             Temp += So(i)
 6.         Next
 7.         Return Temp
 8.     End Function


Thân,
Advance Members Group.

Hình đại diện của người dùng
NoBi
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 956
Ngày tham gia: T.Ba 18/03/2008 1:22 pm
Đến từ: Sài Gòn
Has thanked: 52 time
Been thanked: 66 time
Liên hệ:

Re: Viết phương thức có số tham số thay đổi

Gửi bàigửi bởi NoBi » T.Hai 22/09/2008 2:26 pm

Tặng thêm 1 class xử lý csdl dùng params nữa nè:

Mã: Chọn hết

 1. using System;
 2. using System.Data;
 3. using System.Data.SqlClient;
 4. using System.Collections;
 5. /// <summary>
 6. /// Connect and process database
 7. /// </summary>
 8. public class SqlHelper
 9. {
 10.     public static string ConnectString = System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString"].ToString();
 11.  
 12.     public SqlHelper()
 13.     {
 14.         //
 15.         // Constructor
 16.         //
 17.     }
 18.  
 19.     /// <summary>
 20.     ///
 21.     /// </summary>
 22.     /// <param name="connectionString">The connection string: data source=...;database=...;</param>
 23.     public SqlHelper(String connectionString)
 24.     {
 25.         SqlHelper.ConnectString = connectionString;
 26.     }
 27.  
 28.     /// <summary>
 29.     /// Execute a query string or a store procedure
 30.     /// </summary>
 31.     /// <param name="sql">Query string or store procedure name</param>
 32.     /// <param name="commandType">Execute type: query string or store procedure</param>
 33.     /// <param name="pars">Parameters for store procedure</param>
 34.     /// <returns>DataTable</returns>
 35.     public static DataTable ExecuteQuery(
 36.         string sql,
 37.         CommandType commandType,
 38.         params object[] pars)
 39.     {
 40.         SqlConnection con=new SqlConnection(ConnectString);
 41.         con.Open();
 42.        
 43.         SqlCommand com=new SqlCommand(sql,con);
 44.         com.CommandType=commandType;
 45.  
 46.         for (int i=0;i<pars.Length;i+=2)
 47.         {
 48.             SqlParameter par=new SqlParameter(pars[i].ToString(),pars[i+1]);
 49.             com.Parameters.Add(par);
 50.         }
 51.  
 52.         SqlDataAdapter dad=new SqlDataAdapter(com);
 53.  
 54.         DataSet dst=new DataSet();
 55.         dad.Fill(dst);
 56.         con.Close();
 57.         return dst.Tables[0];
 58.     }
 59.  
 60.     /// <summary>
 61.     /// Execute a query string or a store procedure
 62.     /// </summary>
 63.     /// <param name="sql">Query string or store procedure name</param>
 64.     /// <param name="commandType">Execute type: query string or store procedure</param>
 65.     /// <param name="pars">Parameters for store procedure</param>
 66.     public static void ExecuteNonQuery(
 67.         string sql,
 68.         CommandType commandType,
 69.         params object[] pars)
 70.     {
 71.         SqlConnection con=new SqlConnection(ConnectString);
 72.         con.Open();
 73.        
 74.         SqlCommand com=new SqlCommand(sql,con);
 75.         com.CommandType=commandType;
 76.  
 77.         for (int i=0;i<pars.Length;i+=2)
 78.         {
 79.             SqlParameter par=new SqlParameter(pars[i].ToString(),pars[i+1]);
 80.             com.Parameters.Add(par);
 81.         }
 82.  
 83.         com.ExecuteNonQuery();
 84.         con.Close();
 85.     }
 86. }


Sử dụng:
1/ Với câu SQL trực tiếp, không cần thêm tham số cho params:

Mã: Chọn hết

 1. DataTable dt = SqlHelper.ExecuteQuery(
 2.                 "SELECT * FROM tblName",
 3.                 CommandType.Text);

2/ Với Store Procedure có tham số:

Mã: Chọn hết

 1. dt = SqlHelper.ExecuteQuery("procName",
 2.                             CommandType.StoredProcedure,
 3.                             "@param1", "giá trị 1",
 4.                             "@param2", "giá trị 2",
 5.                             "@param3", "giá trị 3");
:>

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Re: Viết phương thức có số tham số thay đổi

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » T.Tư 24/09/2008 6:39 pm

Code C# khó đọc quá :( . Sao em học C# mãi mà chẳng vô được tí nào :((


Quay về “[.NET] Mẹo vặt khác”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách