• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Đặt con trỏ (cursor) bất kì (kể cả dạng phức tạp) cho Object

Các mẹo vặt linh tinh không thuộc các nhóm trên

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Đặt con trỏ (cursor) bất kì (kể cả dạng phức tạp) cho Object

Postby vo_minhdat2007 » Sat 29/03/2008 6:23 pm

Thủ thuật: Đặt con trỏ (cursor) bất kì (kể cả dạng phức tạp) cho Object (có thuộc tính Cursor)
Tác giả: vo_minhdat2007
Mô tả: Dùng để đặt các Cursor dạng đơn giản và phức tạp (ani - Cursor động, dạng cursor 16.8 triệu màu) , nói chung là mọi dạng, vì mặc định VB chỉ hỗ trợ .cur, mà lại chuyển hết về màu trắng đen (và trong suốt :P )


Trước tiên, bạn thêm code dưới đây vào Form hay Module bất kì

Code: Select all

 1. Public Declare Function CopyCursor Lib "user32" _
 2.         Alias "CopyIcon" (ByVal hcur As Integer) As Integer
 3.     Public Declare Function LoadCursorFromFile Lib "user32" _
 4.         Alias "LoadCursorFromFileA" (ByVal lpFileName As String) As Integer
 5.     Public Declare Function GetCursor Lib "user32" () As Integer
 6.     Public Declare Function SetSystemCursor Lib "user32" _
 7.     (ByVal hcur As Integer, ByVal id As Integer) As Integer
 8.     Public Const OCR_NORMAL = 32512
 9.     Public new_cursor As IntPtr

Bây giờ, muốn set cursor ấy cho đối tượng nào, thêm code như sau :

Code: Select all

 1.            new_cursor = LoadCursorFromFile(AppPath & _
 2.                 "\Data\Other\Mouse.ani") 'Đây là đường dẫn đến file con trỏ
 3.             Dim c As Cursor = New Cursor(new_cursor)
 4.             Me.Cursor = c


Chúc thành công ! ;)dta4c
Posts: 2
Joined: Wed 02/04/2008 12:29 am

Re: Đặt con trỏ (cursor) bất kì (kể cả dạng phức tạp) cho Object

Postby dta4c » Wed 02/04/2008 12:38 am

pác giải thích mấy dòng lệnh trên cho em với em chưa hiểu lắm
hay có book nào nó về nó thì cho em với
thanks

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Re: Đặt con trỏ (cursor) bất kì (kể cả dạng phức tạp) cho Object

Postby vo_minhdat2007 » Wed 02/04/2008 8:37 pm

Cái này xài API bạn à, ngoài ra .NET xài API phải chuyển hết Long thành integer hoặc IntPtr. Bạn tham khảo mấy cái API trên ấy đấy!

User avatar
vuathongtin
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 1028
Joined: Sun 02/05/2010 10:03 pm
Location: Xứ sở DG
Has thanked: 2 times
Been thanked: 105 times
Contact:

Re: Đặt con trỏ (cursor) bất kì (kể cả dạng phức tạp) cho Ob

Postby vuathongtin » Sun 16/05/2010 8:23 pm

Đúng là code mình đang cần , Thank nhiều nha. :D
Bùi Thành Nhân
* Chuyên gia MMO
congtacvien.online

User avatar
Dragons
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Posts: 271
Joined: Wed 25/06/2008 10:58 am
Location: Bến Tre, HCM
Has thanked: 14 times
Been thanked: 8 times

Re: Đặt con trỏ (cursor) bất kì (kể cả dạng phức tạp) cho Ob

Postby Dragons » Fri 30/12/2011 2:31 pm

Thật tuyệt, cảm ơn bạn
Trong VB2005 cũng có cách này:
 1.     Button1.Cursor = Cursors.Hand


Return to “[.NET] Mẹo vặt khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest