• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Insert Dữ liệu từ DataTable lên CSDL

Các mẹo vặt linh tinh không thuộc các nhóm trên

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
manhhung87
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 320
Ngày tham gia: T.Sáu 30/05/2008 8:47 am
Đến từ: Ha Noi University of Industry
Been thanked: 1 time
Liên hệ:

Insert Dữ liệu từ DataTable lên CSDL

Gửi bàigửi bởi manhhung87 » T.Hai 22/03/2010 3:34 pm

Chương trình thực hiện insert dữ liệu được lấy từ DataTable rùi insert lên bảng có cấu trúc giống với DataTable.
 1.  Dim da As New OleDbDataAdapter("Select IDThuoc,Tenthuoc,TenGoc,HangNuocSX,CongDung from tblDMThuoc_1 ", OlDcom)
 2.         Dim da1 As New OleDbDataAdapter("Select * from tblDMThuoc ", OlDcom)
 3.  
 4.  
 5.         da1.Fill(ds1)
 6.         Dim insertComand As New OleDbCommand("Insert into tblDMThuoc_1 values(@IDThuoc,@Tenthuoc,@Tengoc,@HangnuocSX,@Congdung)", OlDcom)
 7.        
 8.         For Each Row As DataRow In ds1.Tables(0).Rows
 9.             Row.SetAdded()
 10.         Next
 11.  
 12.         da.InsertCommand = insertComand
 13.         da.InsertCommand.CommandType = CommandType.Text
 14.         da.InsertCommand.Parameters.Add("@IDThuoc", OleDbType.VarChar, 255, "IDThuoc")
 15.         da.InsertCommand.Parameters.Add("@Tenthuoc", OleDbType.VarChar, 255, "Tenthuoc")
 16.         da.InsertCommand.Parameters.Add("@Tengoc", OleDbType.VarChar, 255, "TenGoc")
 17.         da.InsertCommand.Parameters.Add("@HangNuocSX", OleDbType.VarChar, 255, "HangNuocSX")
 18.  
 19.         da.InsertCommand.Parameters.Add("@CongDung", OleDbType.VarChar, 255, "CongDung")
 20.  
 21.         da.Update(ds1.Tables(0))
 22.         MessageBox.Show("Insert thành công.")
 23.  
 24.  


đây là đoạn code do mình tìm hiểu, vẫn chưa dc theo ý muốn các bạn xem có gì đóng góp hoặc sửa đổi cho minh với nhé
Tập tin đính kèm
VD.rar
Toàn bộ code ví dụ
(906.23 KiB) Đã tải 739 lần


Công cụ quản trị website.
http://www.vnkweb.com

Quay về “[.NET] Mẹo vặt khác”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách