• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Backup & Restore Database

Các mẹo vặt linh tinh không thuộc các nhóm trên

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
meoconbuongbinh1712
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 82
Ngày tham gia: T.Năm 28/12/2006 3:49 pm
Đến từ: Quê của người phụ nữ nặng nhất thế giới
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 time

Backup & Restore Database

Gửi bàigửi bởi meoconbuongbinh1712 » T.Sáu 28/03/2008 2:42 pm

Thủ thuật: Backup & Restore Database
Tác giả: meocon
Mô tả: Hàm Backup & Restore Database trong v2k5
---------------------------------------------------
Trước hết cần add thêm sqldmo.dll (Add Reference -->Tab Browse -->Ổ C --> Program Files --> Microsoft SQL Server -->80 -->Tools --> Binn --> sqldmo.dll)
Tiếp theo :Imports SQLDMO

Backup

Mã: Chọn hết

 1. Private Sub backup()
 2.         Dim userName As String = txtUserName.Text.Trim
 3.         Dim password As String = txtPassword.Text.Trim
 4.         Dim localtion As String = txtFolder.Text.Trim + "\" + txtFileName.Text.Trim 'Vị trí lưu file backup
 5.         Dim server As SQLDMO.SQLServer2 = Nothing
 6.         Try
 7.             Dim backup As SQLDMO.BackupClass = New SQLDMO.BackupClass
 8.             server = New SQLDMO.SQLServer2Class
 9.             server.Connect("localhost", userName, password)
 10.             backup.Action = SQLDMO.SQLDMO_BACKUP_TYPE.SQLDMOBackup_Database
 11.             backup.Database = "[Tên Database]"
 12.             backup.Files = localtion
 13.             backup.BackupSetDescription = "Full BackUp"
 14.             backup.BackupSetName = "[muốn đặt gì cũng dc]"
 15.             backup.SQLBackup(server)
 16.             BackupLog.addToLog(txtTenTB.Text.Trim, localtion, DateTime.Now)
 17.             MessageBox.Show(Me, "Lưu trữ dự phòng thành công file:" + localtion)
 18.         Catch oex As System.Runtime.InteropServices.COMException
 19.             If oex.ErrorCode = -2147203048 Then
 20.                 MessageBox.Show(Me, "Bạn nhập sai user name hoặc password.")
 21.             End If
 22.             If oex.ErrorCode = -2147206257 Then
 23.                 MessageBox.Show(Me, "Bạn không có quyền backup database.")
 24.             Else
 25.                 MessageBox.Show(Me, "Mã lỗi:" + oex.ErrorCode + "" & Microsoft.VisualBasic.Chr(10) & "Lỗi : " + oex.Message)
 26.             End If
 27.         Catch ex As Exception
 28.             MessageBox.Show(Me, ex.GetType + ":" + ex.Message)
 29.         Finally
 30.             Try
 31.                 server.Close()
 32.             Catch ex As Exception
 33.             End Try
 34.         End Try
 35.     End Sub

Restore

Mã: Chọn hết

 1. Private Sub Restore()
 2.         Dim userName As String = txtUserName.Text.Trim
 3.         Dim password As String = txtPassword.Text.Trim
 4.         Dim localtion As String = txtFolder.Text.Trim 'Vị trí lưu file backup
 5.         Dim server As SQLDMO.SQLServer = Nothing
 6.         Try
 7.             server = New SQLDMO.SQLServerClass
 8.             server.Connect("localhost", userName, password)
 9.             Dim restore As SQLDMO.Restore2 = New SQLDMO.Restore2Class
 10.             restore.Action = SQLDMO.SQLDMO_RESTORE_TYPE.SQLDMORestore_Database
 11.             restore.Database = "[tên database]"
 12.             restore.Files = txtFolder.Text.Trim
 13.             restore.SQLRestore(server)
 14.             MessageBox.Show(Me, "Phục hồi dữ liệu thành công")
 15.         Catch oex As System.Runtime.InteropServices.COMException
 16.             If oex.ErrorCode = -2147203048 Then
 17.                 MessageBox.Show(Me, "Bạn nhập sai user name hoặc password.", "Lỗi phục hồi dữ liệu")
 18.             Else
 19.                 If oex.ErrorCode = -2147206257 Then
 20.                     MessageBox.Show(Me, "Bạn không có quyền phục hồi database.", "Lỗi phục hồi dữ liệu")
 21.                 Else
 22.                     If oex.ErrorCode = -2147218403 Then
 23.                         MessageBox.Show(Me, "-Bạn phải đóng tất cả chương trình đang sử dụng cơ sở dữ liệu." & Microsoft.VisualBasic.Chr(10) & "-Bạn chỉ giữ lại chương trình bạn đang chạy. " & Microsoft.VisualBasic.Chr(10) & "-Nếu bạn không biết còn chương trình nào đang chạy hay không thì tốt nhất là khởi động lại service của SqlServer hoặc khởi động lại máy.", "Lỗi phục hồi dữ liệu")
 24.                     Else
 25.                         MessageBox.Show(Me, "Mã lỗi:" + oex.ErrorCode + "" & Microsoft.VisualBasic.Chr(10) & "Lỗi : " + oex.Message, "Lỗi phục hồi dữ liệu")
 26.                     End If
 27.                 End If
 28.             End If
 29.         Catch ex As Exception
 30.             MessageBox.Show(Me, ex.GetType + ":" + ex.Message, "Lỗi phục hồi dữ liệu")
 31.         Finally
 32.             Try
 33.                 server.Close()
 34.             Catch ex As Exception
 35.             End Try
 36.         End Try
 37.     End Sub


The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing
you can't have them

ryangiggs87
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Bảy 04/09/2010 5:26 pm

Re: Backup & Restore Database

Gửi bàigửi bởi ryangiggs87 » T.Hai 27/09/2010 11:22 am

Bạn nói rõ hơn được không?Mình viết trên VS2008 không thấy lớp "Dim backup As SQLDMO.BackupClass = New SQLDMO.BackupClass". Mong bạn giúp đỡ thắc mắc này của mình! Cảm ơn bạn rất nhiều!


Quay về “[.NET] Mẹo vặt khác”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách