• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Active 1 Form khi đã mở

Các thủ thuật liên quan đến ứng dụng, biểu mẫu và control

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Bài viết: 1123
Ngày tham gia: T.Tư 24/09/2008 4:04 pm
Đến từ: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 time

Active 1 Form khi đã mở

Gửi bàigửi bởi tungcan5diop » T.Năm 29/10/2009 3:17 pm

Thủ thuật: Active 1 Form khi đã mở
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Active 1 Form khi đã mởTừ Form1(MDI) gọi Form1(Child),Form2(Child)...khi bạn gọi Form lần nữa thì sẽ hiện thông báo và active lại Form đó.
tạo một cái mainform(Form1) đặt thuộc tính IMdiContainer=True
kéo thả vào một cái Menustrip..nhập Form2,Form3,...
trong Form1 khai báo 2 biến

Mã: Chọn hết

 1.   Dim a As New Form2
 2.     Dim b As New Form3


trong Form2 khai báo

Mã: Chọn hết

 1.   Public val As Boolean = False

và sự kiện

Mã: Chọn hết

 1. Private Sub Form2_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 2.         val = False
 3.     End Sub

Mã: Chọn hết

 1. Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 2.         val = True
 3.     End Sub


trong Form3 khai báo

Mã: Chọn hết

 1. Public val As Boolean = False

và sự kiện

Mã: Chọn hết

 1. Private Sub Form3_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 2.         val = False
 3.     End Sub


Mã: Chọn hết

 1.   Private Sub Form3_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 2.         val = True
 3.     End Sub

trong Form1/trong sự kiện Click của 2 cái ToolstripMenuItem viết

Mã: Chọn hết

 1. Private Sub OpenForm1ToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles OpenForm1ToolStripMenuItem.Click
 2.  
 3.    
 4.         If a.val = True Then
 5.                 MsgBox("Form này đã mở rồi")
 6.    a.Focus()
 7.         Else
 8.          
 9.             a = New Form2
 10.             a.MdiParent = Me
 11.             a.Show()
 12.  
 13.         End If
 14.  
 15.     End Sub
 16.  


Mã: Chọn hết

 1. Private Sub OpenForm2ToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles OpenForm2ToolStripMenuItem.Click
 2.                If b.val = True Then
 3.             MsgBox("Form này đã mở rồi")
 4. b.Focus()
 5.         Else
 6.            
 7.             b = New Form3
 8.             b.MdiParent = Me
 9.             b.Show()
 10.  
 11.         End If
 12.  
 13.     End Sub
 14.  
 15.  

tương tự các bạn có thể làm cho nhiều Form.chúc thành công


Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!

Quay về “[.NET] Ứng dụng - Form và Control”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách