• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Thay đổi màu nền cho form MDI

Các thủ thuật liên quan đến ứng dụng, biểu mẫu và control

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Thay đổi màu nền cho form MDI

Postby vo_minhdat2007 » Fri 04/09/2009 4:24 pm

Thủ thuật: Thay đổi màu nền cho form MDI
Tác giả: vo_minhdat2007
Mô tả: Khỏi nói thêm :D


Bạn chán màu nền "cực xấu" của MDI Form? Nhưng không thể thay đổi trừ khi đặt một PictureBox thay thế => cực. Đoạn code sau sẽ giúp bạn :

  1.         For Each ctrl As Control In Me.Controls
  2.             If ctrl.GetType() Is GetType(Windows.Forms.MdiClient) Then
  3.                 ctrl.BackColor = Color.FromArgb(255, 164, 195, 235) 'Đây là mày nền của Office 2007 ^^
  4.                 Exit For
  5.             End If
  6.         NextUser avatar
thanganhpc
Thành viên trung thành
Thành viên trung thành
Posts: 202
Joined: Wed 25/02/2009 4:04 pm
Location: HCM City
Has thanked: 1 time
Been thanked: 49 times
Contact:

Re: Thay đổi màu nền cho form MDI

Postby thanganhpc » Sat 27/11/2010 5:39 pm

Trời, Form MDI vẫn dùng hình nền đc mà, mình làm hoài mà.

Nếu thiết lập = tay nó ko chịu hiển thị thj` thêm code vào sự kiện Form_Load là đc.:
  1. Me.BackgroundImageLayout = ImageLayout.Stretch 'hoặc Center, None, Tile, Zoom tùy ý

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Re: Thay đổi màu nền cho form MDI

Postby vo_minhdat2007 » Sat 27/11/2010 6:32 pm

Bài viết này là chuyển màu nền chứ không phải hình nền!


Return to “[.NET] Ứng dụng - Form và Control”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest