Page 1 of 1

[ASP.NET]Hiển thị hình ảnh trong control validator

Posted: Sat 05/07/2008 9:03 pm
by neverland87
Thủ thuật: Hiển thị hình ảnh thay cho text trong control kiểm tra hợp lệ
Tác giả: neverland87
Mô tả: Dễ làm


Là 1 người lập trình khôn ngoan, bạn luôn phải kiểm tra những thông tin nhập từ người dùng sao cho khớp với những đòi hỏi của bạn. Trong web form, Microsoft đã xây dựng cho bạn các control để giúp bạn kiểm tra thông tin nhập từ người dùng (RequiredFieldValidator,RangeValidator,...). Khi người dùng nhập liệu không khớp với tiêu chí của bạn thì 1 câu thông báo sẽ hiện thị bên cạnh control mà control validator kiểm soát. Nhưng nếu là những dòng text thì khô khan quá. Có cách nào hiển thị hình ảnh hay cho text không? (hiển thị hình đầu sọ khi người dùng nhập sai dữ liệu cho họ...sợ :)) ). Xin thưa là có, mời bạn đọc tiếp.

- Tạo ứng dụng WebForm, bạn đặt tên gì tùy bạn.
- Để chèn hình ảnh vào ứng dụng web, nhấp chuột phải lên tên project, chọn Add Existing Item.. từ menu xổ ra

pic01.png
pic01.png (13.76 KiB) Viewed 5776 times


Lúc này, bạn tìm đến hình ảnh cần hiển thị và nhấn nút Add để thêm vào thư mục Web của mình.

- Bây giờ, bạn kéo thả 1 textbox và 1 RequiedFieldValidator control lên form. Mục đích là để RequiedFieldValidator kiểm tra xem người dùng có nhập liệu vào textbox1 khi site của bạn được postback trở về server hay không? Nếu người dùng không nhập gì, sẽ có 1 hình ảnh hiển thị lên >:)
- Thông qua cửa sổ Properties, bạn thiết lập từng thuộc tính cho RequiedFieldValidator vừa tạo:
+ ControlToValidate: TextBox1
+ ErrorMessage: <img src="nav.gif" />

Như bạn thấy, mình đã chèn tag <img> với thuộc tính src là đường dẫn tới hình ảnh mình cần hiển thị.
OK, bây giờ nhấn F5 để test thử xem thế nào. Di chuyển con nháy chuột vào textbox, không nhập gì cả. Nhấn Enter. Bạn sẽ có kết quả:

pic02.png
pic02.png (15.64 KiB) Viewed 5778 times


Tất nhiên, bạn cũng có thể làm được điều này với các control validate còn lại. ;)

Re: [ASP.NET]Hiển thị hình ảnh trong control validator

Posted: Sun 09/01/2011 9:48 pm
by minhbien
Cho em hỏi lỗi này là do sai Font hay do UFC :(
Image
Lúc trước thì không có nhưng mấy bữa nay xem lại thì thấy nó bị lỗi, hổng hiểu nó bị gì nữa! Mong mọi người giúp đỡ...

:-S Em post nhầm, chủ topic xóa dùm em, tại em thử up hình mà hổng được

Re: [ASP.NET]Hiển thị hình ảnh trong control validator

Posted: Mon 10/01/2011 7:15 am
by vo_minhdat2007
Cái tiêu đề đó do font mặc định của Windows không có Unicode tiếng Việt. Bạn cần vào Control Panel -> Regional and Language Options, qua tab thứ 2 (không nhớ tên gì) và đánh dấu chọn cài đặt 2 cái, quá trình này yêu cầu đĩa cài Windows XP. Windows Vista trở lên không bị trường hợp này.