• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lấy đường dẫn tập tin từ Command

Các thủ thuật liên quan đến ứng dụng, biểu mẫu và control

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 109
Joined: Sun 27/12/2009 6:37 pm
Location: Tam Kỳ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times

Lấy đường dẫn tập tin từ Command

Postby baohiep » Mon 03/09/2012 4:30 pm

Thủ thuật: Lấy đường dẫn tập tin từ Command
Tác giả: baohiep
Mô tả: Dùng hàm Split để chia Command thành nhiều phần rồi dùng vòng lặp For để đường dẫn tên tập tinCode:
  1.             Dim a() As String = Command.Split("""")
  2.             For i As Integer = 1 To a.Length - 2 Step 2
  3.                 MsgBox(a(i))
  4.             Next


I'm Hiep.

Return to “[.NET] Ứng dụng - Form và Control”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest