• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

OpenDialog Chọn nhiều file

Các thủ thuật liên quan đến ứng dụng, biểu mẫu và control

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 109
Joined: Sun 27/12/2009 6:37 pm
Location: Tam Kỳ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times

OpenDialog Chọn nhiều file

Postby baohiep » Mon 03/09/2012 4:26 pm

Thủ thuật: OpenDialog Chọn nhiều file
Tác giả: baohiep
Mô tả: Dùng OpenDialog chọn nhiều fileĐây là code:
 1.         With dlgOpen
 2.             .Multiselect = True
 3.             .ShowDialog()
 4.             If .FileName = "" Then
 5.                 MsgBox("Vui lòng chọn tập tin để mở", MsgBoxStyle.Exclamation, "Lỗi")
 6.             Else
 7.                 For i As Integer = 0 To .FileNames.Length - 1
 8.                     MsgBox(.FileNames(i))
 9.                 Next
 10.             End If
 11.         End With

Không biết trong diễn đàn có chưa. Nếu có rồi thì Nobi delete dùm.


I'm Hiep.

Return to “[.NET] Ứng dụng - Form và Control”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests