• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tạo Form chớp tắt(Flash Window) bằng API

Các thủ thuật liên quan đến ứng dụng, biểu mẫu và control

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Bài viết: 1123
Ngày tham gia: T.Tư 24/09/2008 4:04 pm
Đến từ: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 time

Tạo Form chớp tắt(Flash Window) bằng API

Gửi bàigửi bởi tungcan5diop » T.Tư 20/06/2012 9:23 am

Thủ thuật: Tạo Form chớp tắt(Flash Window) bằng API
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Tạo Form chớp tắt(Flash Window) bằng API


import
 1. Imports System.Runtime.InteropServices

khai báo hàm này trong Class cần xử lý
 1.     <DllImport("user32.dll", EntryPoint:="FlashWindow")> _
 2.       Public Shared Function FlashWindow(ByVal hwnd As Integer, ByVal bInvert As Integer) As Integer
 3.     End Function


 1. Private Sub Form7_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 2.         mtimer = New Timer
 3.         mtimer.Enabled = True
 4.         mtimer.Interval = 1000
 5.         AddHandler mtimer.Tick, AddressOf Timer1_Tick
 6.     End Sub

 1.  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
 2.         FlashWindow(Me.Handle, 1)
 3.     End Sub

dừng timer
 1. If mtimer IsNot Nothing Then
 2.             mtimer.Enabled = False
 3.             mtimer.Dispose()
 4.             mtimer = Nothing
 5.         End If


Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!

Quay về “[.NET] Ứng dụng - Form và Control”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách