• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tạo form với hiệu ứng DropShadow

Các thủ thuật liên quan đến ứng dụng, biểu mẫu và control

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

duyluandethuong
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 21
Ngày tham gia: T.Tư 26/03/2008 10:29 pm
Been thanked: 1 time

Tạo form với hiệu ứng DropShadow

Gửi bàigửi bởi duyluandethuong » T.Sáu 28/03/2008 10:50 pm

Thủ thuật: Tạo form với hiệu ứng DropShadow
Tác giả: Trinh_vb
Mô tả: Tạo form có bóng phía sau


Mã: Chọn hết

 1.  
 2. Public Class Form1
 3.     Const CS_DROPSHADOW = &H20000
 4.     Protected Overrides ReadOnly Property CreateParams() As System.Windows.Forms.CreateParams
 5.         Get
 6.             Dim parameters As CreateParams = MyBase.CreateParams
 7.             parameters.ClassStyle = parameters.ClassStyle Or CS_DROPSHADOW
 8.             Return parameters
 9.         End Get
 10.     End Property
 11. End Class


Hình:
Hình ảnhQuay về “[.NET] Ứng dụng - Form và Control”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách