• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tạo Tooltip cho từng Item trong Combobox

Các thủ thuật liên quan đến ứng dụng, biểu mẫu và control

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Bài viết: 1123
Ngày tham gia: T.Tư 24/09/2008 4:04 pm
Đến từ: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 time

Tạo Tooltip cho từng Item trong Combobox

Gửi bàigửi bởi tungcan5diop » T.Ba 12/01/2010 11:23 am

Thủ thuật: Tạo Tooltip cho từng Item trong Combobox
Tác giả: Flyinghorse
Mô tả: Tạo Tooltip cho từng Item trong Combobox


bài lấy từ link sau
http://www.caulacbovb.com/forum/viewtop ... 223#p67223
kéo thả một cái Combobox vào Form,tên là combobox1
code như sau:
 1. Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 2.         Me.combobox1.DrawMode = DrawMode.OwnerDrawFixed
 3.         AddHandler combobox1.DrawItem, AddressOf Me.combobox1_DrawItem
 4. End Sub

 1. Private Sub combobox1_DrawItem(ByVal sender As Object, ByVal e As DrawItemEventArgs)
 2.         Dim text As String = Me.combobox1.GetItemText(combobox1.Items(e.Index))
 3.         e.DrawBackground()
 4.         Dim br As SolidBrush = New SolidBrush(e.ForeColor)
 5.         e.Graphics.DrawString(text, e.Font, br, e.Bounds)
 6.         If ((e.State And DrawItemState.Selected) = DrawItemState.Selected) Then
 7.             If text = "abc" Then Me.ToolTip1.Show("123", combobox1, e.Bounds.Right, e.Bounds.Bottom)
 8.             If text = "def" Then Me.ToolTip1.Show("456", combobox1, e.Bounds.Right, e.Bounds.Bottom)
 9.         Else
 10.             Me.ToolTip1.Hide(combobox1)
 11.         End If
 12.         e.DrawFocusRectangle()
 13. End Sub

 1. Private Sub combobox1_DropDownClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles combobox1.DropDownClosed
 2.         Me.ToolTip1.Hide(combobox1)
 3. End Sub


Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!

Quay về “[.NET] Ứng dụng - Form và Control”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách