• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Không cho Resize UserControl

Các thủ thuật liên quan đến ứng dụng, biểu mẫu và control

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Posts: 1123
Joined: Wed 24/09/2008 4:04 pm
Location: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 times

Không cho Resize UserControl

Postby tungcan5diop » Tue 12/01/2010 10:58 am

Thủ thuật: Không cho Resize UserControl
Tác giả: Kasper
Mô tả: Không cho Resize UserControl


bài viết được chuyển qua từ: http://www.caulacbovb.com/forum/viewtop ... =8&t=10655
có gì các bạn có thể tham khảo thêm qua link đó nha
tạo một cái UserControl rồi sử dụng code sau
  1. Protected Overrides Sub OnResize(ByVal e As System.EventArgs)
  2.         If Me.Width < 100 Or Me.Width > 100 Then Me.Width = 100
  3.         If Me.Height < 100 Or Me.Height > 100 Then Me.Height = 100
  4.         MyBase.OnResize(e)
  5.     End Sub

hoặc có thể sử dụng đoạn code sau(code by:1045007)
[vbnet]Protected Overrides Sub SetBoundsCore(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal width As Integer, ByVal height As Integer, ByVal specified As System.Windows.Forms.BoundsSpecified)
MyBase.SetBoundsCore(x, y, 100, 100, BoundsSpecified.All)
End Sub[/vbnet]
tác giả yêu cầu cao hơn một chút là, không cho resize thì không có hình mũi tên 2 chiều khi đưa chuột ra cạnh của control luôn. Giống như cái Textbox single line đó

code như sau:
[vbnet]Imports System.Windows.Forms
Imports System.Windows.Forms.Design
Imports System.ComponentModel

<Designer(GetType(MyControlDesigner))> _
Public Class FixSizeControl1
Inherits ListBox

Private _Size As Drawing.Size
Public Overloads Property Size()
Get
Return _Size
End Get
Set(ByVal value)
_Size = New Drawing.Size(100, 100)
End Set
End Property
End Class

Friend Class MyControlDesigner
Inherits ControlDesigner
Public Overrides ReadOnly Property SelectionRules() As System.Windows.Forms.Design.SelectionRules
Get
Return SelectionRules.Moveable Or SelectionRules.Visible
End Get
End Property
End Class[/vbnet]
thanks Kasper & 1045007 đã chia sẻ :)


Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!

User avatar
khoaakt
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 75
Joined: Tue 19/06/2012 6:30 pm
Location: http://việtnam.vn/Kontum/Trường/THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.htm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times
Contact:

Re: Không cho Resize UserControl

Postby khoaakt » Sun 16/06/2013 10:24 pm

trùi! cái này không cần code mình cũng làm được! chỉ cẩn đổi thuộc tính của usercontrol như thế này
(têncontrol).maximumsize với minimumsize bằng size của control
:D


Return to “[.NET] Ứng dụng - Form và Control”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest