• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chạy các Control Panel Applet

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Chạy các Control Panel Applet

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Sáu 05/06/2009 11:38 am

Thủ thuật: Chạy các Control Panel Applet
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Chạy các Control Panel Applet


1 ListBox: lstApplet
1 TextBox: txtTab
1 Button: btnGo
Code:

Mã: Chọn hết

 1. Public Class Form1
 2.     Private m_CommandStrings As New Collection
 3.  
 4.     Private Sub AddEntry(ByVal applet_name As String, ByVal command_string As String)
 5.         lstApplet.Items.Add(applet_name)
 6.         m_CommandStrings.Add(command_string)
 7.     End Sub
 8.  
 9.     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 10.         ' Make the list of command names and strings.
 11.         AddEntry("Accessibility Options", "access.cpl")
 12.         AddEntry("Add New Hardware", "sysdm.cpl add new hardware")
 13.         AddEntry("Add/Remove Programs", "appwiz.cpl")
 14.         AddEntry("Date/Time Properties", "timedate.cpl")
 15.         AddEntry("Display Properties", "desk.cpl")
 16.         AddEntry("FindFast", "findfast.cpl")
 17.         AddEntry("Fonts Folder", "fonts")
 18.         AddEntry("Internet Properties", "inetcpl.cpl")
 19.         AddEntry("Joystick Properties", "joy.cpl")
 20.         AddEntry("Keyboard Properties", "main.cpl keyboard")
 21.         AddEntry("Microsoft Exchange", "mlcfg32.cpl")
 22.         AddEntry("Microsoft Mail Post Office", "wgpocpl.cpl")
 23.         AddEntry("Modem Properties", "modem.cpl")
 24.         AddEntry("Mouse Properties", "main.cpl")
 25.         AddEntry("Multimedia Properties", "mmsys.cpl")
 26.         AddEntry("Network Properties", "netcpl.cpl")
 27.         AddEntry("Network Properties (NT 4)", "ncpa.cpl")
 28.         AddEntry("Password Properties", "password.cpl")
 29.         AddEntry("PC Card", "main.cpl pc card (PCMCIA)")
 30.         AddEntry("Power Management (Windows 95)", "main.cpl power")
 31.         AddEntry("Power Management (Windows 98)", "powercfg.cpl")
 32.         AddEntry("Printers Folder", "printers")
 33.         AddEntry("Regional Settings", "intl.cpl")
 34.         AddEntry("Scanners and Cameras", "sticpl.cpl")
 35.         AddEntry("Sound Properties", "mmsys.cpl sounds")
 36.         AddEntry("System Properties", "sysdm.cpl")
 37.         AddEntry("Users", "inetcpl.cpl users")
 38.         lstApplet.SelectedIndex = 0
 39.     End Sub
 40.  
 41.     ' Display the applet.
 42.     Private Sub btnGo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnGo.Click
 43.         Dim cmd As String = _
 44.             "rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL " & _
 45.             m_CommandStrings(lstApplet.SelectedIndex + 1) & _
 46.             ",," & txtTab.Text.ToString()
 47.  
 48.         Try
 49.             Shell(cmd)
 50.         Catch ex As Exception
 51.             MessageBox.Show(ex.Message)
 52.         End Try
 53.     End Sub
 54. End Class
Tập tin đính kèm
howto_2005_run_applet.zip
Chạy các Control Panel Applet
(14.61 KiB) Đã tải 737 lần
cp_applet.PNG
cp_applet.PNG (26.19 KiB) Đã xem 3617 lần


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Quay về “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách