• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[VB.NET] Tìm tập tin và thư mục rỗng

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

[VB.NET] Tìm tập tin và thư mục rỗng

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Sáu 17/04/2009 1:30 pm

Thủ thuật: [VB.NET] Tìm tập tin và thư mục rỗng
Tác giả: Nguyễn Trung Tín sưu tầm
Mô tả: [VB.NET] Tìm tập tin và thư mục rỗng


Control:
ListBox: lsFile, lsFolder
TextBox: txDIR
Button: btSearch

Mã: Chọn hết

 1. Public Class Form1
 2.     Private Function SearchDirectories(ByVal objDirectoryInfo As System.IO.DirectoryInfo) As Boolean
 3.         Dim bolReturn As Boolean = False
 4.         For Each objDirectoryInfo In objDirectoryInfo.GetDirectories
 5.             bolReturn = True
 6.             If objDirectoryInfo.Exists = True And objDirectoryInfo.Name <> "System Volume Information" And objDirectoryInfo.Name <> "RECYCLER" Then
 7.                 If SearchDirectories(objDirectoryInfo) = False And SearchFiles(objDirectoryInfo) = False Then
 8.                     lsFolder.Items.Add(objDirectoryInfo.FullName)
 9.                 End If
 10.             End If
 11.         Next
 12.         Return bolReturn
 13.     End Function
 14.  
 15.     Private Function SearchFiles(ByVal objDirectoryInfo As System.IO.DirectoryInfo) As Boolean
 16.         Dim objFileInfo As System.IO.FileInfo
 17.         Dim bolReturn As Boolean = False
 18.         For Each objFileInfo In objDirectoryInfo.GetFiles
 19.             bolReturn = True
 20.             If objFileInfo.Length = 0 Then
 21.                 lsFile.Items.Add(objFileInfo.FullName)
 22.             End If
 23.         Next
 24.         Return bolReturn
 25.     End Function
 26.  
 27.     Private Sub btSearch_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btSearch.Click
 28.         Dim objDirectoryInfo As System.IO.DirectoryInfo
 29.         objDirectoryInfo = New System.IO.DirectoryInfo(txDIR.Text.Trim)
 30.         SearchFiles(objDirectoryInfo)
 31.         SearchDirectories(objDirectoryInfo)
 32.     End Sub
 33. End Class
 34.  


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

tinhyeudep
Bài viết: 5
Ngày tham gia: T.Năm 29/01/2009 4:00 pm

Re: [VB.NET] Tìm tập tin và thư mục rỗng

Gửi bàigửi bởi tinhyeudep » T.Hai 08/06/2009 8:51 pm

Làm thế này thì tốc độ chậm quá, có cách nào kiểm tra folder rô~ng nhanh hơn ko nhỉ??


Quay về “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách