• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Phát hiện USB cắm vào & rút ra

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Phát hiện USB cắm vào & rút ra

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Sáu 27/03/2009 3:38 pm

Thủ thuật: Phát hiện USB cắm vào & rút ra
Tác giả: sưu tầm
Mô tả: Phát hiện USB cắm vào & rút ra. Không xài Timer


Cho code này vào Form

Mã: Chọn hết

 1.    Private WM_DEVICECHANGE As Integer = &H219
 2.  
 3.     Public Enum WM_DEVICECHANGE_WPPARAMS As Integer
 4.         DBT_CONFIGCHANGECANCELED = &H19
 5.         DBT_CONFIGCHANGED = &H18
 6.         DBT_CUSTOMEVENT = &H8006
 7.         DBT_DEVICEARRIVAL = &H8000
 8.         DBT_DEVICEQUERYREMOVE = &H8001
 9.         DBT_DEVICEQUERYREMOVEFAILED = &H8002
 10.         DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE = &H8004
 11.         DBT_DEVICEREMOVEPENDING = &H8003
 12.         DBT_DEVICETYPESPECIFIC = &H8005
 13.         DBT_DEVNODES_CHANGED = &H7
 14.         DBT_QUERYCHANGECONFIG = &H17
 15.         DBT_USERDEFINED = &HFFFF
 16.     End Enum
 17.  
 18.     Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As System.Windows.Forms.Message)
 19.         If m.Msg = WM_DEVICECHANGE Then
 20.             Select Case m.WParam
 21.                 Case WM_DEVICECHANGE_WPPARAMS.DBT_DEVICEARRIVAL
 22.                     MsgBox("USB vừa cắm vào!")
 23.                 Case WM_DEVICECHANGE_WPPARAMS.DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE
 24.                     MsgBox("USB mới rút ra!")
 25.             End Select
 26.         End If
 27.         MyBase.WndProc(m)
 28.     End Sub


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Quay về “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách