• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[VB.NET]Lấy và hiển thị địa chỉ MAC của card mạng

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

neverland87
Guru
Guru
Bài viết: 490
Ngày tham gia: T.Bảy 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 time

[VB.NET]Lấy và hiển thị địa chỉ MAC của card mạng

Gửi bàigửi bởi neverland87 » T.Hai 12/01/2009 12:38 pm

Thủ thuật: Lấy và hiển thị địa chỉ MAC của card mạng
Tác giả: neverland87
Mô tả: Lấy và hiển thị địa chỉ MAC của card mạng


1.Tạo ứng dụng Windows Forms như hình dưới gồm: 1 label, 1 listbox và 1 textbox như hình dưới:

pic03.png
pic03.png (11.01 KiB) Đã xem 3267 lần


2.Import 2 namespace sau:
 1. Imports System.Net
 2. Imports System.Net.NetworkInformation


3.Khai báo biến toàn cục sau:
 1. Dim nics() As NetworkInterface


4.Thụ lý tình huống Load của form chính:

 1. Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 2.         'nhận tất cả các card mạng trên máy
 3.         nics = NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces
 4.         'cho listbox hiển thị tên các card mạng
 5.         For Each nic As NetworkInterface In nics
 6.             ListBox1.Items.Add(nic.Name)
 7.         Next
 8.     End Sub


5. Thụ lý tình huống SelectedIndexChanged của ListBox1:

 1. Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ListBox1.SelectedIndexChanged
 2.         'lấy card mạng trong danh sách các card mạng trên listbox
 3.         Dim nicSelected As NetworkInterface = nics(ListBox1.SelectedIndex)
 4.         'cho textbox txtInformation hiển thị thông tin: mô tả, loại và địa chỉ MAC
 5.         txtInformation.Text = "-Mô tả: " & nicSelected.Description & Environment.NewLine
 6.         txtInformation.Text &= "-Loại: " & nicSelected.NetworkInterfaceType.ToString & Environment.NewLine
 7.         txtInformation.Text &= "-Địa chỉ MAC: "
 8.         'nhận địa chỉ MAC của NIC tưng ứng
 9.         Dim pAddress As PhysicalAddress = nicSelected.GetPhysicalAddress()
 10.         'nhận dãy bytes từ địa chỉ MAC trên
 11.         Dim bytes() As Byte = pAddress.GetAddressBytes
 12.         'hiển thị các byte trên txtInformation
 13.         For i As Integer = 0 To bytes.Length - 1
 14.             txtInformation.Text &= bytes(i).ToString("X2")
 15.             If i <> bytes.Length - 1 Then
 16.                 txtInformation.Text &= "-"
 17.             End If
 18.         Next
 19.     End Sub


Đến đây bạn chạy chương trình và xem kết quả nhé :)


SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT

Prime
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Hai 28/06/2010 7:26 pm

Re: [VB.NET]Lấy và hiển thị địa chỉ MAC của card mạng

Gửi bàigửi bởi Prime » T.Ba 29/06/2010 10:22 pm

Cho mình xin một Project đi bạn.

Hình đại diện của người dùng
bocapit
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 393
Ngày tham gia: T.Năm 02/10/2008 6:34 am
Đến từ: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\
Has thanked: 1 time
Been thanked: 44 time

Re: [VB.NET]Lấy và hiển thị địa chỉ MAC của card mạng

Gửi bàigửi bởi bocapit » T.Ba 29/06/2010 10:55 pm

Lấy MAC là key, cái này có vẽ được đấy
^#(^ Không có định mệnh, mọi chuyện do chính ta tạo nên. [-X


Quay về “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách