• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[VB.NET] Lấy source trang WEB

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

[VB.NET] Lấy source trang WEB

Postby clarkkent » Sat 21/06/2008 11:20 am

Thủ thuật: [VB.NET] Lấy source trang WEB
Tác giả: Nguyễn Trung Tín
Mô tả: Lấy source 1 trang web
Thấy có cái này http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=103 của NoBi nhưng bằng C#...
Lúc chạy có thể Form sẽ bị đứng... :D
Mà chỉ lấy source của những trang có tên hoàn chỉnh ví dụ như http://caulacbovb.com/forum/ .Nếu gõ caulacbovb.com/forum thì có thể sẽ không chạy... :D

Các control cần có
-TextBox : txtURL
-Button : Button1
-RichTextBox : RichTextBox1

'NameSpace

Code: Select all

 1. Imports System.IO
 2. Imports System.IO.FileStream
 3. Imports System.Net
 4. Imports System.Text
 5. Imports System.Text.Encoding
 6. Imports System.Threading
 7. Imports System.Reflection


'Code cho sự kiện Button1_Click

Code: Select all

 1. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 2.         Dim respHTML As String
 3.         Try
 4.             Dim path As String = txtURL.Text
 5.             Dim wReq As WebRequest = WebRequest.Create(path)
 6.             If TypeOf wReq Is HttpWebRequest Then
 7.                 CType(wReq, HttpWebRequest).UserAgent = "VB.NET Lấy Source trang Web"
 8.             End If
 9.             Dim wResp As WebResponse = wReq.GetResponse()
 10.             Dim respStream As Stream = wResp.GetResponseStream()
 11.             Dim reader As StreamReader = New StreamReader(respStream, Encoding.Default)
 12.             respHTML = reader.ReadToEnd()
 13.         Catch ex As Exception
 14.             respHTML = "<HTML></HTML>"
 15.         End Try
 16.         'Ghi source vào RichTextBox
 17.         RichTextBox1.Text = respHTML
 18.        
 19.     End Sub
Attachments
ViewSourceWeb.rar
[VB.NET] Lấy source trang WEB
(42.71 KiB) Downloaded 1192 times


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

MrB
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 158
Joined: Wed 26/03/2008 7:03 pm
Been thanked: 1 time

Re: [VB.NET] Lấy source trang WEB

Postby MrB » Sat 21/06/2008 1:42 pm

Có cách khác

Thủ thuật: Lấy source trang web
Tác giả: Mrb
Mô tả: Lấy source trang web


Code: Select all

 1. WebClient client = new WebClient();
 2. client.Encoding = Encoding.UTF8;
 3. UriBuilder builder = new UriBuilder("http://www.caulacbovb.com");
 4. client.DownloadStringAsync(builder.Uri);
 5. client.DownloadStringCompleted += delegate(object o, DownloadStringCompletedEventArgs arg)
 6. {
 7.     richTextBox1.Text = arg.Result;
 8. };

tai_computer
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 27
Joined: Sat 15/08/2009 11:03 am
Has thanked: 1 time

Re: [VB.NET] Lấy source trang WEB

Postby tai_computer » Sat 28/11/2009 6:56 pm

Thanks clarkkent nhiều
Sẵng cho em hỏi làm sao lấy tất cả các Link mà ta đã truy cập vào em đang dùng VB.net
Ai biết chỉ dùm em nha Thaks trước á :D

Superman
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 233
Joined: Thu 11/06/2009 8:27 am
Location: nơi sẽ đến...
Has thanked: 1 time
Been thanked: 4 times
Contact:

Re: [VB.NET] Lấy source trang WEB

Postby Superman » Sun 29/11/2009 12:33 am

Link trong cái source lấy về à???
My love wouldn't change...

User avatar
bocapit
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 393
Joined: Thu 02/10/2008 6:34 am
Location: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\
Has thanked: 1 time
Been thanked: 44 times

Re: [VB.NET] Lấy source trang WEB

Postby bocapit » Sun 29/11/2009 10:01 am

Hì cái này thì mình làm nhiều! :D
Mỗi dùng .net nhưng lại không dùng net để lấy HTML của web vì nếu là server win thì rất khó lấy dữ liệu xuống, nó thường xuyên báo lỗi 503.
Tốt nhất là dùng MSINET.OCX bên com, mọi thứ đều ổn cả, các lỗi đều lấy được. Lúc xưa mình có bài viết hướng dẫn về cái này nhưng mà do đóng cửa 4rum nên không giới thiệu đến các bạn được.
các bạn có thể tham khảo code của mình viêt.
Soft tên là JetSQL Injection 2.5 các bạn có thể tìn kiếm trên google để biêt cách dùng.
http://www.google.com.vn/#hl=en&q=JetSQL+Injection+2.5&meta=&aq=&oq=JetSQL+Injection+2.5&fp=6e2007d7082f2eef
Code thì các bạn có thể down ở đây http://www.mediafire.com/?0tqd2y0ovdm

ps: Cái tiêu để hình như không phù hợp lắm>> lấy HTML code thì đúng hơn
^#(^ Không có định mệnh, mọi chuyện do chính ta tạo nên. [-X


Return to “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest