• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ cho phép ứng dụng VB.NET chạy trên Windows XP

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

neverland87
Guru
Guru
Posts: 490
Joined: Sat 26/05/2007 4:31 pm
Been thanked: 8 times

Chỉ cho phép ứng dụng VB.NET chạy trên Windows XP

Postby neverland87 » Fri 30/05/2008 12:22 am

Thủ thuật: Chỉ cho phép ứng dụng VB.NET chạy trên Windows XP
Tác giả: Tổng hợp
Mô tả: Chỉ cho phép ứng dụng VB.NET chạy trên Windows XP


Code: Select all

 1. Public Class Form1
 2.  
 3.     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 4.         'nếu không phải hệ điều hành Windows XP
 5.         If My.Computer.Info.OSFullName <> "Microsoft Windows XP Professional" Then
 6.             'Đưa ra câu thông báo pro như của bác Bill ^_^
 7.             MsgBox("Some features in this application may not work as it requires Microsoft Windows XP Professional", , "Compatability Warning")
 8.             'kết thúc chương trình luôn
 9.             Return
 10.         End If
 11.     End Sub
 12. End Class


Hoặc dùng C# như sau:


Code: Select all

 1.            Microsoft.VisualBasic.Devices.Computer myComputer
 2.                = new Microsoft.VisualBasic.Devices.Computer();
 3.             string OSFullName = myComputer.Info.OSFullName;
 4.             if (OSFullName != "Microsoft Windows XP Professional")
 5.             {
 6.                 Console.WriteLine("Not Microsoft Windows XP Professional");
 7.             }
 8.             else
 9.             {
 10.                 Console.WriteLine(myComputer.Info.OSFullName);
 11.             }
 12.             Console.ReadKey();
 13.  


SIMPLY THE BEST - ĐƠN GIẢN LÀ TỐT NHẤT

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Re: Chỉ cho phép ứng dụng VB.NET chạy trên Windows XP

Postby vo_minhdat2007 » Tue 10/03/2009 9:24 pm

Cái này em mà dùng XP Home hay 64 bit thì tiêu chắc :D
Chỉ vầy thôi đủ rồi :

Code: Select all

 1. Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 2.         'nếu không phải hệ điều hành Windows XP
 3.         If InStr(My.Computer.Info.OSFullName, "Windows XP") = 0 Then 'hoặc chỉ XP thôi cũng được
 4.             'Đưa ra câu thông báo pro như của bác Bill ^_^
 5.             MsgBox("Some features in this application may not work as it requires Microsoft Windows XP", , "Compatability Warning")
 6.             'kết thúc chương trình luôn
 7.             Return
 8.         End If
 9.     End Sub


Return to “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest