• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Đổi tên đăng ký máy tính

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
bocapit
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 393
Ngày tham gia: T.Năm 02/10/2008 6:34 am
Đến từ: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\
Has thanked: 1 time
Been thanked: 44 time

Đổi tên đăng ký máy tính

Gửi bàigửi bởi bocapit » T.Tư 16/12/2009 2:56 pm

Thủ thuật: Đổi tên máy tính
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Chỉ một cú click tên máy tính sẽ thay đổi thay vì mài mò trong regedit


Lưu code sau dưới file *.vbs
 1. Option Explicit
 2.  
 3. Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
 4. Dim ws, t, p1, p2, n, g, cn, cg
 5. Dim itemtype
 6.  
 7. p1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\"
 8.  
 9. n = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOwner")
 10. g = ws.RegRead(p1 & "RegisteredOrganization")
 11. t = "Change Owner and Organization Utility"
 12. cn = InputBox("Type new Owner and click OK", t, n)
 13. If cn <> "" Then
 14. ws.RegWrite p1 & "RegisteredOwner", cn
 15. End If
 16.  
 17. cg = InputBox("Type new Organization and click OK.", t, g)
 18. If cg <> "" Then
 19. ws.RegWrite p1 & "RegisteredOrganization", cg
 20. End If


^#(^ Không có định mệnh, mọi chuyện do chính ta tạo nên. [-X

Quay về “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách