Trang 1 trên 1

Sóng âm thanh hình sine

Đã gửi: T.Bảy 24/10/2009 11:39 am
gửi bởi alexanderdna
Tên chương trình: Tone
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: David M.Hitchner
Chức năng: Phát âm thanh với tần số tùy chọn.tone.jpg
Giao diện chương trình
tone.jpg (11.39 KiB) Đã xem 2672 lần

Frequency là tần số. Audio Mode là số kênh. Sample rate là tần số trích mẫu. Bits là chiều sâu bit.

Lưu ý: các nút DTMF và Train sau khi bấm thì hãy chờ cho tới khi phát xong âm thanh, vì nó sẽ làm chương trình có vẻ tê liệt tạm thời.

Re: Sóng âm thanh hình sine

Đã gửi: T.Năm 18/02/2010 8:07 am
gửi bởi nghia_tdh21
dùng doevent có khả năng hết bị "tê liệt". Nếu muốn delay ở tầm ms tốt nhất là dùng hàm gettickcount.

Mã: Chọn hết

dim m_delay as long
dim inint as long
innit=gettickcount 'hàm này phải khai báo
m_delay=45 'trễ 45mili giây
do
DoEvents
loop until (innit+m_delay)<GetTickCount

Re: Sóng âm thanh hình sine

Đã gửi: T.Hai 31/10/2011 8:41 pm
gửi bởi robotihon711
bạn ơi!mình có một bài tập lớn là lập trình chương trình thu âm, có thể chỉnh đc tần số lấy mẫu.Bạn có thể giúp mình dc ko?chuyên ngành của mình ko phải lập trình nên hơi khó khăn!!