Page 1 of 1

Text to Speech

Posted: Mon 06/07/2009 12:39 pm
by truongphu
Tên chương trình: Text to Speech
Phiên bản: Alpha
Tác giả: truongphu
Chức năng: Đọc văn bản tiếng Anh


Code: Select all

 1. Dim objVoice As Object
 2.  
 3. Private Sub Command1_Click()
 4. Text1.Text = ""
 5. End Sub
 6.  
 7. Private Sub Command2_Click()
 8. Text1.Text = Clipboard.GetText
 9. End Sub
 10.  
 11. Private Sub Command3_Click()
 12. For i = 1 To Text2
 13.     objVoice.Speak Text1.Text
 14. Next
 15. End Sub
 16.  
 17. Private Sub Command4_Click()
 18. For Each strVoice In objVoice.GetVoices
 19.     Combo1.AddItem strVoice.GetDescription
 20. Next
 21. End Sub
 22.  
 23. Private Sub Command5_Click()
 24. If Text1.Text = "" Then
 25.     MsgBox "Chu'a có nôi dung Ðê Ðoc và thu âm"
 26.     Exit Sub
 27. End If
 28. CommonDialog1.InitDir = "D:\"
 29. CommonDialog1.Filter = "*.WAV"
 30. CommonDialog1.ShowSave
 31. If CommonDialog1.FileName <> "" Then
 32.     If Right(CommonDialog1.FileName, 4) <> ".wav" Then CommonDialog1.FileName = CommonDialog1.FileName & ".Wav"
 33.     Set objFile = CreateObject("SAPI.SpFileStream.1")
 34.     Const SSFMCreateForWrite = 3
 35.     objFile.Open CommonDialog1.FileName, SSFMCreateForWrite
 36.     Set objVoice.AudioOutputStream = objFile
 37.     objVoice.Speak Text1.Text
 38.     MsgBox "Ðã Xong!"
 39. End If
 40. End Sub
 41.  
 42. Private Sub Form_Load()
 43. Set objVoice = CreateObject("SAPI.SpVoice")
 44. objVoice.Speak "Welcome to Visual Basic Club"
 45. End Sub
 46.  

TTS.rar
Project1
(2.02 KiB) Downloaded 1109 times

Text to Speech.rar
Application
(5.13 KiB) Downloaded 1088 times


-----------------------------
gửi bởi truongphu » CN 12/07/2009 2:41 pm

Text to Speech phiên bản Alpha chỉ có một giọng là Sam
Để sản phẩm hoàn thiện hơn, mời các bạn ghé thăm:
http://www.microsoft.com/products/msage ... /user.aspx
Và download các phần bổ sung


viewtopic.php?f=52&t=8133&p=52450#p51548

download/file.php?id=6282
download/file.php?id=6283

-----------------
Hai file cài đặt của Microsoft
download/file.php?id=6295

Re: Text to Speech

Posted: Sun 12/07/2009 2:41 pm
by truongphu
Text to Speech phiên bản Alpha chỉ có một giọng là Sam
Để sản phẩm hoàn thiện hơn, mời các bạn ghé thăm:
http://www.microsoft.com/products/msage ... /user.aspx
Và download các phần bổ sung

Sau đây là bản Beta
12.JPG
Add References


11.JPG
Giao diện với nhiều giọng


Phần code đơn giản với 3 phần:
Form Load: tải các giọng vào List1
List1 Click: Chọn giọng
TextToSpeech1 Clickln: Đọc text

Code: Select all

 1. Private Sub List1_Click()
 2. On Error Resume Next
 3. TextToSpeech1.CurrentMode = List1.ListIndex + 1
 4.  
 5. If (TextToSpeech1.Gender(TextToSpeech1.CurrentMode) = 1) Then
 6. TextToSpeech1.LipType = 0
 7. Else
 8. TextToSpeech1.LipType = 1
 9. End If
 10. End Sub
 11.  
 12. Private Sub TextToSpeech1_ClickIn(ByVal x As Long, ByVal y As Long)
 13. TextToSpeech1.Speak Text1.Text
 14. End Sub
 15.  
 16. Private Sub Form_Load()
 17. Dim strVoiceType As String
 18. Dim intEngine As Integer
 19. Dim i As Integer
 20.  
 21. intEngine = TextToSpeech1.Find("Mfg=Microsoft;Gender=1")
 22. TextToSpeech1.Select intEngine
 23.  
 24. For i = 1 To TextToSpeech1.CountEngines
 25. strVoiceType = TextToSpeech1.ModeName(i)
 26. List1.AddItem strVoiceType
 27. Next i
 28.  
 29. List1.ListIndex = TextToSpeech1.CurrentMode - 1
 30.  
 31. End Sub
 32.  
 33.  


TextToSpeech1.rar
Project
(2.34 KiB) Downloaded 775 times


Text to Speech.rar
Application
(3.97 KiB) Downloaded 698 times


Đương nhiên bạn có thể viết ứng dụng nhiều hơn thế.
Code trên chỉ là code minh họa

(Kể cả dấu ^ nó cũng đọc tuốt! :D )

Re: Text to Speech

Posted: Mon 13/07/2009 5:23 pm
by truongphu
truongphu wrote:Text to Speech phiên bản Alpha chỉ có một giọng là Sam
Để sản phẩm hoàn thiện hơn, mời các bạn ghé thăm:
http://www.microsoft.com/products/msage ... /user.aspx
Và download các phần bổ sung


http://www.microsoft.com/products/msage ... /user.aspx
Địa chỉ trên có nhiều mục đáng load lắm
Còn tiện thì mời các bạn dùng tạm:

Re: Text to Speech

Posted: Wed 22/07/2009 4:43 pm
by andylam1992
"Sp5TTIntXP.rar" unzip xong nó ra 1 file "*.Msm-installer database" chứ không phải file cài đặt. Nhờ Bác Phú xem lại dùm.

Re: Text to Speech

Posted: Wed 22/07/2009 5:30 pm
by truongphu
Đúng thế, tôi xem lại và ngẩn người ra...
Mà tìm trong máy không có gì thêm

Thôi thì bạn chịu khó vào trang sau, bảo đảm còn sống:
www.microsoft.com/downloads/details.asp ... laylang=en

http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en

File Name: File Size
msttss22L.exe
2.0 MB

sapi.chm
2.3 MB

Sp5TTIntXP.exe
3.5 MB

SpeechSDK51.exe
68.0 MB

SpeechSDK51LangPack.exe
81.5 MB

SpeechSDK51MSM.exe
131.5 MB

Re: Text to Speech

Posted: Sat 01/08/2009 8:52 am
by dactung93
Dowwnload thêm cả cái Acapela để nghe giọng chuẩn Anh và Anh-Mỹ hơn nhá

US English

Heather US English Female 22khz Voice
http://www.mediafire.com/?nzzyn3wyj1b
http://www.mediafire.com/?jmdmdntmmml

Laura US English Female 22khz Voice
http://www.mediafire.com/?2ndjuhy0cql
http://www.mediafire.com/?1uewziymewa

Aaron US English 22khz Voice
http://www.mediafire.com/?zk4kcztjjmz
http://www.mediafire.com/?ljz1htmuhwt

British English

Graham British English Male 22khz Voice
http://www.mediafire.com/?mwxjjjuucj5
http://www.mediafire.com/?zi1mtmyjmmg

Lucy British English Female 22khz Voice
http://www.mediafire.com/?imydtnywzyt
http://www.mediafire.com/?i1qwmhiijrf

(Sơ sơ nếu download hết thì cũng tầm 200 - 400 MB không nhớ được ) Nhưng bạn sẽ có một giọng đọc chuẩn như đang giao tiếp với người bản sứ vậy. Chứ còn ăn theo mấy cái của Microsoft thì mình nghĩ không ổn vì nghe chán lắm ( Cái trên là bản Trail nhưng có đặc điểm là trailer vĩnh viễn nên không sợ thiếu chức năng và thời hạn đâu. Cứ như là vĩnh viễn luôn mà )--------------
22/5/2010
viết lại TTS cho gọn:

Re: Text to Speech

Posted: Wed 06/04/2011 9:02 am
by chipmunk
Cái này em cũng đã làm một cái tương tự
Em cũng đã sử dụng nó để đọc các câu tiếng Việt, kết quả nghe cũng được.Dạo trước trên msdn có rất nhiều engine cho các thứ tiếng nhưng bây giờ chẳng thấy đâu cả, mục đích là để tìm ra engine nào có thể phát âm tiếng việt chuẩn nhất
method speak có thể chứa tham số tần số phát âm
Dùng cái này kèm agent ở web nghe cũng hay

Re: Text to Speech

Posted: Wed 01/06/2011 4:26 pm
by phanthequang4101987
để đọc tiếng việt bạn hãy lấy mã và thư viện từ chương trình virtualfriend có trên diễn đàn đó
chú ý: nó hình như đọc bảng mã TCVN3 thì phải ^^. lâu ko coi ko nhớ ^^

Re: Text to Speech

Posted: Sat 22/09/2018 9:19 am
by chipmunk_
chipmunk wrote:Cái này em cũng đã làm một cái tương tự
Em cũng đã sử dụng nó để đọc các câu tiếng Việt, kết quả nghe cũng được.Dạo trước trên msdn có rất nhiều engine cho các thứ tiếng nhưng bây giờ chẳng thấy đâu cả, mục đích là để tìm ra engine nào có thể phát âm tiếng việt chuẩn nhất
method speak có thể chứa tham số tần số phát âm
Dùng cái này kèm agent ở web nghe cũng hay


Nói rõ một chút, ý mình là dùng thư viện tiếng Anh để phát âm tiếng Việt
ví dụ đọc "Xin chào tất cả" thì cách phát âm tiếng Anh tương ứng là "seen chown tack car", nhưng có nhiều vần như "ươn","ưu"... không có cách phát âm tương ứng trong tiếng Anh
còn dấu thanh thì có thể điều chỉnh tấn số phát âm cao hay thấp, nhưng dấu hỏi ngã thì bó tay