Trang 1 trên 1

[VB6] Code điều khiển máy từ xa

Đã gửi: T.Tư 23/07/2008 1:18 am
gửi bởi chicuong
Tên chương trình: Điều khiển máy tính trong mạng LAN
Ngôn ngữ lập trình: VB 6.0
Tác giả: Sưu tầm
Chức năng: đoạn code này có thể điều khiển máy tính trong mạng LAN


Re: [VB6] Code điều khiển máy từ xa

Đã gửi: T.Ba 24/09/2013 4:19 pm
gửi bởi kaildo
Cái này chỉ là cái ở máy victim à ?