Trang 1 trên 1

Thay thế Context Menu mặc định của TextBox

Đã gửi: T.Sáu 19/11/2010 2:44 am
gửi bởi tuyen_dt18
Tên chương trình: Thay thế Context Menu mặc định của TextBox
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: tuyen_dt18
Chức năng: Thay thế Context Menu mặc định của TextBox


Giới thiệu : Chúng ta thấy khi nhấn chuột phải trên một hộp văn bản (TextBox) sẽ có một Menu xổ ra. Đó chính là Context Menu mặc định của lớp EDIT khi một TextBox được tạo ra.
Khi bắt đầu hiển thị Menu này, hệ thống sẽ gửi thông điệp WM_CONTEXTMENU tới TextBox qua thủ tục Window. Để không hiển thị Menu mặc định này, chúng ta gán giá trị trả về của thủ tục Window của TextBox = một giá trị khác 0 và thoát khỏi thủ tục. Để thay thế một Context Menu khác cho TextBox, chúng ta có thể lấy một Menu từ 1 Form, hoặc tạo một Menu mới. Sau đó việc quan trọng mà chúng ta cần làm là thiết lập trạng thái của từng mục phù hợp với ngữ cảnh (Context) hiện tại của TextBox. Ví dụ như nếu TextBox không có ký tự nào được chọn thì Menu Cut, và Copy sẽ bị Disable, hoặc nếu trong Clipboard không có dữ liệu Text thì mục Paste sẽ bị Disable.
Trong mã nguồn này tôi đã làm tất cả những việc này, các bạn tham khảo !
Mã nguồn :
ContextMenu.rar
Thay thế ContextMenu của TextBox
(3.83 KiB) Đã tải 575 lần