• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Xác định Aero có bật hay không?

Các thủ thuật liên quan đến ứng dụng, biểu mẫu và control

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Xác định Aero có bật hay không?

Postby vo_minhdat2007 » Mon 17/08/2009 5:12 pm

Thủ thuật: Xác định Aero có bật hay không?
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Mô tả thêm gì giờ :DCode: Select all

  1. <DllImport("dwmapi.dll", PreserveSig := False)> _
  2. Public Shared Function DwmIsCompositionEnabled() As Boolean
  3. End Function


Dùng chung với code tạo form Aero để set BackColor phù hợp!

Ai biết convert giúp qua VB6 luôn nha ;)Return to “[.NET] Ứng dụng - Form và Control”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests