Page 1 of 1

Máy chống nói dối dùng để phỏng vấn xin việc

Posted: Sun 03/06/2012 6:45 pm
by vo_minhdat2007
Nếu không nghe rõ thì có thể nhấn CC để bật phụ đề :)

Dane only has one chance to make a stellar first impression. Good thing there's a lie detector present at his job interview! *BEEP* He's screwed. And he's going to find out just how much the truth really hurts.


http://www.youtube.com/watch?v=CjVVNura ... r_embedded

Re: Máy chống nói dối dùng để phỏng vấn xin việc

Posted: Thu 02/08/2012 4:57 pm
by demsaoroi88
Mình thấy nếu như vậy thì khó mà tuyển được người rồi :)) mà lại tốn tiền mua cái máy nói dối

Re: Máy chống nói dối dùng để phỏng vấn xin việc

Posted: Mon 06/08/2012 9:37 pm
by lonelyagain
em thấy tuyển được rồi đấy chứ,video hài thật

Re: Máy chống nói dối dùng để phỏng vấn xin việc

Posted: Wed 21/10/2015 4:08 pm
by vinafor2009
dần dần máy móc thay thế con người

Re: Máy chống nói dối dùng để phỏng vấn xin việc

Posted: Wed 20/07/2016 3:31 pm
by phamtien.61985
Công cụ tìm kiếm https://www.google.com.vn/

Re: Máy chống nói dối dùng để phỏng vấn xin việc

Posted: Sat 17/09/2016 10:20 am
by vietnamdalat
truyện cười ở đâu vậy. không thấy cười gì hết ;o