Page 2 of 2

Re: Ghé thăm lại chốn xưa.

Posted: Thu 17/01/2019 9:23 pm
by nhochoclaptrinh
Time flies :((

Re: Ghé thăm lại chốn xưa.

Posted: Fri 01/02/2019 3:06 pm
by NoBi
Bác truongphu có avatar rồi kìa :D

Re: Ghé thăm lại chốn xưa.

Posted: Fri 15/02/2019 5:03 pm
by truongphu
Đầu xuân, Thân ái chúc anh NOBI và các anh chị, bạn hữu xa gần yêu mến CLBVB một năm mới an khang, thịnh vượng!
truongphu


Với VB6, rất vui khi bộ Office 2019 vẫn dùng VBA quen thuộc!

Re: Ghé thăm lại chốn xưa.

Posted: Sat 03/08/2019 10:02 pm
by thuongall
Lâu lâu ghé thăm nhà cũ.
Quên mất password mà forum chẳng chịu gửi mail reset, chắc tại dùng mail Yahoo.
Lò mò mãi cũng vào được.
>:D<

Re: Ghé thăm lại chốn xưa.

Posted: Sat 26/10/2019 2:45 am
by NoBi
Do server không hổ trợ gửi email. Để kiếm cái SMTP khác xem có không. Ông có thì vô setup luôn đi.

Updated: đã cập nhật gửi email rồi nhé.