Page 1 of 1

xin tài liệu căn bản về vbscript (windows script host)

Posted: Mon 09/05/2011 2:35 am
by bangnhatquang68
bạn nào có tài liệu căn bản về vbscript (windows script host) cho mình xin tham khảo với
tiếng anh tiếng việt gì cũng được!
muốn học vbs mà ko biết bắt đầu từ đâu!!
có tài liệu nào về cú pháp vbs.... lệnh gì gì đó cũng được! tìm cả ngày mà ko thấy! :((

Re: xin tài liệu căn bản về vbscript (windows script host)

Posted: Wed 11/05/2011 9:25 am
by alexanderdna
Anh coi thử cái này:

Re: xin tài liệu căn bản về vbscript (windows script host)

Posted: Wed 11/05/2011 6:19 pm
by bangnhatquang68
thank em!
sử dụng script và vb6 quả rất lợi hại! code đỡ lằng nhằng của vb6 bị giảm bớt rất nhiều!
hơn nữa dùng script có cái gì đó ở FileSystemObject nó cứ tương tương IO.File trong vb.net nên đễ hiểu hơn!
nhưng nhược điểm của file vbs rất nặng đó là hỏng cái winscript.exe thì ngỏm tỏi. và khi làm cái gì mà máy bị admin khóa winscript.exe thì cũng toi luôn. ~X(

Re: xin tài liệu căn bản về vbscript (windows script host)

Posted: Thu 12/05/2011 12:38 am
by bangnhatquang68
http://www.google.com/search?q=vbs&btnG ... bo=1&hl=vi
nếu bạn nào quan tâm đến vbs !!!

Re: xin tài liệu căn bản về vbscript (windows script host)

Posted: Thu 12/05/2011 8:57 am
by andylam1992
có anh nào có tài liệu về các hàm thay thế API cho VBs ko, vì VBS ko dùng được API, nên cần có các hàm thay thế. Anh Chị nào có cho em xin với