• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Dùng Visual Studio Express tạo ứng dụng cho Mac OS X

Các bài viết hướng dẫn và tham khảo chung, không thuộc ngôn ngữ nào

Điều hành viên: vietluyen

thuongquoc
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 15
Ngày tham gia: T.Ba 11/08/2009 4:00 pm
Đến từ: Lai Vung - Đồng Tháp
Liên hệ:

Dùng Visual Studio Express tạo ứng dụng cho Mac OS X

Gửi bàigửi bởi thuongquoc » T.Năm 03/09/2009 10:38 am

Tên bài viết: Dùng Visual Studio Express tạo ứng dụng cho Mac OS X
Tác giả: Sưu tầm
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách dùng Visual Studio Express (bao gồm tất cả các ngôn ngữ của nền .Net như Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual J#, riêng Visual F# chưa được thử nghiệm). Bài viết này không đề nghị bạn thay thế bộ SDK của Mac OS X là Xcode bằng Visual Studio nhưng hi vọng rằng bài viết này sẽ cung cấp cho các lập trình viên nền .Net trên Windows có thể dễ dàng chuyển những ứng dụng Windows sang Mac OS X


Bài viết này do mình dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, nguồn sưu tầm. Do trình độ còn thấp kém nên chắc chắn sẽ có sai sót, mong các bạn thông cảm vào bỏ qua cho mình.
Trước khi bắt đầu
Trước tiên ta phải có môi trường và các công cụ sau:
.Net Framework
Microsoft Visual Studio Express
Mono Framework dành cho Mac OS X
wx.Net (bạn có thể tải wx.Net từ http://www.wxnet.sourceforge.net)
Bắt đầu:
1. Tạo một dự án rỗng và đặt tên cho nó là wx.Test.
2. Thêm tham chiếu vào trong dự án:
Chúng ta thêm vào tham chiếu System.Drawing
Sau đó thêm vào tham chiếu wx.Net từ thư viện wx.Net.dll
3. Tiếp đế vào Project > Add New Item và chọn "Code File" rồi tự tạo một ứng dụng. Bạn có thể click vào đây để tải ứng dụng mẫu. Bạn cũng có thể tạo chép đoạn code sau đây vào: [INDENT] using System;
using System.Drawing;
using wx;
public class MainForm : wx.Frame
{
public MainForm()
: base("Test Application", new Point(0, 0), new Size(100, 100))
{
}
}
public class MainApp : wx.App
{
public override bool OnInit()
{
MainForm mainForm = new MainForm();
mainForm.Show(true);
return true;
}
[STAThread]
static int Main(string[] args)
{
MainApp app = new MainApp();
app.Run();
return 0;
}
}

[/INDENT] Chú ý: sau khi viết xong vào phần tùy chỉnh chọn kiểu xuất ra là "Windows Application".
4. Cài đặt Mono Framework trên Mac OS X
5. Tạo ứng dụng cho Mac OS X:
Chúng ta sẽ phải xây dựng cấu trúc của ứng dụng dành cho Mac OS X bằng tay.
Để tạo bạn vào Terminal và gõ các lệnh sau:
[INDENT] mkdir wx.Test.app
cd wx.Test.app
mkdir Contents
cd Contents
mkdir MacOS

[/INDENT] Kế đế bạn copy wx.Test.exe, wx.NET.dll, wx.NET.dll.config vào cặp MacOS (wx.Test.exe là tệp chúng ta dùng Visual Studio tạo, được chứa trong cặp bin\Release.
Copy xong, chúng ta tạo một tệp văn bản với quyền thực thi (755) và đặt tên nó là wx.Test. Tệp có nội dung sau đây:

[INDENT] #!/usr/bin/perl
$appmain = "wx.Test.exe";
use File::Basename;
$scriptdir = dirname($0);
chomp($nowdir = `pwd`);
$realapppath = "$nowdir/$scriptdir/";
$realappname = "$realapppath$appmain";
$ENV{DYLD_LIBRARY_PATH} = "/Volumes/wx.NET-0.7.2-MacOSX-Build/Bin/:$ENV{DYLD_LIBRARY_PATH}";
chdir ($realapppath);
exec ("mono $realappname");


[/INDENT] $ENV{DYLD_LIBRARY_PATH} định nghĩa đường dẫn đến wx-c.dylib.
Bạn nên thay đổi dòng đó để thích ứng với quá trình cài đặt.Quay về “Bài viết hướng dẫn”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách