Page 2 of 4

Tiểu kết

Posted: Fri 18/04/2008 10:05 pm
by onlysoft
Đến đây thì các bạn có thể chuẩn bị tốt cho các bài về sau rồi đấy, các bài trước là các bước chuẩn bị cho các bài chính sau này thôi :P
:D nly đưa bài "Sử dụng Common Dialog" lên vì có những bạn mới học nên chưa biết (từ căn bản đến nâng cao) mà ;))
Còn đây là bài hướng dẩn nè ;;) :

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Posted: Wed 23/04/2008 9:06 am
by hieutq
=D> =D> =D>

Tiếp đi bạn ơi, chủ đề hay, rất hữu ích nhất là đối với nhưng người mới vào nghề như tớ.
Cám ơn nhiều và chờ chủ đề tiếp của bạn

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Posted: Wed 30/04/2008 5:37 pm
by sieuquayxixon
Lâu quá không thấy anh post bài lên tiếp, chắc là a chưa thi xong rồi.Khi nào thi xong anh nhớ post bù đó nha. :D

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Posted: Tue 06/05/2008 3:45 pm
by machao_mengqi
Hay quá anh ơi! thằng bạn em nó làm chương trình nghe nhạc, em nghe thấy hay hay giờ lên gặp cái anh Post thật là tuyệt!

cám ơn anh nhiều lắm :P ( còn nữa hong anh post típ đi >:) )

Bài 3 : Sử dụng OCX msdxm

Posted: Sat 10/05/2008 6:52 am
by onlysoft
Xin lỗi mọi người, mấy ngày nay :( nly bận quá, đến nỗi không có thời gian viết blog nữa :(( , nhưng củng cố gắng viết tiếp đây !

Bài 3 : Sử dụng OCX msdxm
Các bạn đã lợi dụng được Window Media Player để nghe nhạc, lần này thì khác .^^. các bạn sẻ sử dụng một control có tên là Media Player (msdxm.ocx)
I - Giới thiệu :
Media Player (mdp) là một control của Microsoft được dùng để nghe các định dạng nhạc thông dụng, control này luôn có sẳn nếu bạn dùng Window. mdp (Media Player) nằm trong thư mục System32 có tên là msdxm.ocx có hình dạng như sau :
Image
mdp cho phép chúng ta điều chỉnh vị trí đang play, volume và balance vv...
Các thuộc tính quan trọng của mdp :
- ShowControls : Ẩn hiện thanh điều khiển của Media Player
- EnableContextMenu : Cho hay không cho popup menu mặc định của Media Player
- ClickToPlay : Cho hay không chức năng click vào Media Player thì sẻ Play\Pause
- Volume : Điều chỉnh âm lượng
- Balance : Điều chỉnh loa

II - Sử dụng : VB6

Posted: Sat 10/05/2008 7:00 am
by onlysoft
II - Sử dụng :
I - VB6
A - Thiết kế :
Cách đưa Common Dialog vào chương trình : Chọn menu Peoject\Components... hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+T rồi chọn Window Media Player (Nên nhớ Window Media Player có 2 loại, một là OCX và loại còn lại là DLL)
Xem hình giưới :
Image
Tùy vào mục đích cụ thể của bạn mà bạn thiết lập thuộc tính cho nó .^^. ứng dụng Only hướng dẫn lần này thì như sau :
Image
Chương trình gồm 3 nút (cmdPlay, CmdPause và cmdStop), 1 checkbox (chkMute), 3 HScrollBar (hsPosition, hsVolume và hsBalance), 1 timer (tmrPosition) 2 lable (lblDuration và lblPosition) và 1 Media Player(mdpVideo) thiết kế như hình trên.
Cái khó ở đây là làm sao mà biết giá trị min\max của Volume, Balance là bao nhiêu .^^.
Only đã canh và chỉnh rất hợp lý như sau :
1 - Đối với volume : min = -3000 và max = 0
2 - Đối với volume : min = -3000 và max = 3000 suy ra chính giữa là 0
B : Viết mã :
Làm sao cho Media Player (mdpVideo) chơi file được ? bạn dùng phương thức Open của nó, dạng như sau Open("đường dẩn đến file nhạc") trong chương trình lần này chúng ra sẻ mở một bài nhạc bất kì trong khi load form mục đích là nó mở nhạc được thôi .^^.

Code: Select all

 1.    Private Sub Form_Load()
 2.         'Mở bài nhạc với đường dẩn bất kì
 3.         mdpVideo.Open ("D:\Music\Only Love.mp3")
 4.     End Sub

Vậy là đã mở được bài nhạc rồi .^^. còn Play, Pause, Stop nữa.

Code: Select all

 1.    Private Sub CmdPlay_Click()
 2.         mdpVideo.Play
 3.     End Sub
 4.  
 5.     Private Sub CmdPause_Click()
 6.         mdpVideo.Pause
 7.     End Sub
 8.  
 9.     Private Sub CmdStop_Click()
 10.         mdpVideo.Stop
 11.     End Sub

Vậy còn điều chỉnh âm thanh nhỉ .^^.
Điều chỉnh âm lượng :

Code: Select all

 1.    Private Sub hsVolume_Scroll(
 2.         mdpVideo.Volume = hsVolume.Value
 3.     End Sub

Điều chỉnh loa :

Code: Select all

 1.    Private Sub hsBalance_Scroll()
 2.         mdpVideo.Balance = hsBalance.Value
 3.     End Sub

Còn mute nữa chứ .^^. :

Code: Select all

 1.    Private Sub chkMute_Click()
 2.         mdpVideo.Mute = chkMute.Value
 3.     End Sub

Đây là thanh cuộn chỉnh vị trí play:

Code: Select all

 1.    Private Sub hsPosition_Scroll()
 2.         mdpVideo.CurrentPosition = hsPosition.Value
 3.     End Sub

Dùng timer để điều chỉnh trạng thái Media Player : Các bạn nhớ thêm vào 2 label nhé (LblDuration + LblPosition)
Duration : Tổng thời gian của bài hát
Position : Vị trí đang play

Code: Select all

 1. Private Sub TmrPosition_Timer()
 2. On Error Resume Next
 3.     With hsPosition
 4.         .Max = mdpVideo.Duration
 5.         .Value = mdpVideo.CurrentPosition
 6.         'doi ra thoi gian Duration
 7.         Dim Phut, Giay As Integer
 8.             Phut = mdpVideo.Duration \ 60
 9.             Giay = mdpVideo.Duration - Phut / 60
 10.         'doi ra thoi gian Position
 11.         Dim P, G As Integer
 12.             P = mdpVideo.CurrentPosition \ 60
 13.             G = mdpVideo.CurrentPosition - P / 60
 14.         'In ra label
 15.         LblDuration.Caption = "Duration : " & Phut & ":" & Left(Giay, 2)
 16.         LblPosition.Caption = "Position : " & P & ":" & Left(G, 2)
 17.     End With
 18. End Sub

C : Biên dịch và chạy thữ :
Giờ biên dịch và chạy thữ xem sao nhé. Kết quả như sau :
Image
Các bạn mở thử các file video xem sao nhé .^^. nó có hình đấy !

Còn đây là project Vb6 đây, :x nly sẻ viết tiếp bằng VB.NET và C#

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Posted: Sat 07/06/2008 6:55 am
by onlysoft
hix, bạn nào giúp mình tiếp tục chủ đề này với, dạo này bận quá :((

Lập trình Visual basic doc file fim có tên mở rộng là M2P

Posted: Sat 05/07/2008 10:24 am
by thanhvu06vl
Tôi viết một chương trình đọc tất cả định dạng các file hình ảnh và âm thanh ( mpg , mp3, avi , )
bằng Visual Basic nay chương trình của tôi cần bổ sung thêm định dạng file m2p ( WindowMedia Player 9 , không xem được file này nhưng phiên bản WindowMedia Player 10 thì xem được ) .
Xin admin cho tôi hỏi tôi có cần thêm các Component , hay OCX gì vào chương trình của tôi để đọc được file m2p.
Tôi cài phiên bản WindowMedia Player 10 thì chương trình của tôi có đọc được file m2p không ?

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Posted: Sat 05/07/2008 1:41 pm
by onlysoft
Hiện thì đã có Window Media Player 11, bạn chỉ cần tải về cài đặt à máy bạn sẻ có wmp.dll <= lấy nó sài là có thể chơi được định giạng mà bạn nói, có một số định dạng WMP Ko chơi được, nó sẻ yêu cầu code, vì vậy muốn chơi được các định dạng khác như FLV chẳng hạn, thì phải down code reauest về nhúng vào WMP để chơi thôi.

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Posted: Sat 26/07/2008 10:01 am
by bactungnd
Cho mình hỏi chút : Để chọn được nhiều bài hát ( hay nhiều File ) cùng lúc trong cửa sổ Common dialog OPEN thì làm cách nào, kiểu như trong WMP dùng con trỏ kéo chọn nhiều bài cùng lúc đó. Thank

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Posted: Sat 26/07/2008 10:42 pm
by onlysoft
Ngôn ngữ nào bạn ?

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Posted: Sun 27/07/2008 1:02 am
by bactungnd
Ngôn ngữ VB 6 bạn à. Giúp mình nhanh nha. Cảm ơn trước

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Posted: Sun 27/07/2008 7:49 am
by onlysoft
Những đoạn code căn bản này bạn có thể xem trong VBLib, ra trang chủ caulacbovb mà dowload về :

Code: Select all

 1. Public Sub addMultiFileSub()
 2. 'C = CommonDialog
 3. 'List1 = ListBox
 4.  
 5.      C.Flags = cdlOFNExplorer + cdlOFNAllowMultiselect
 6.      C.Filter = "Multimedia files (*.mp3;*.wav;*.mid)|*.mp3;*.wav;*.mid|All Files (*.*)|*.*"
 7.      C.MaxFileSize = 10000'Kích thước bộ nhớ lưu số lượng bài hát
 8.      C.ShowOpen
 9.  
 10.      If C.Filename = "" Then Exit Sub
 11.  
 12.      Dim a As Variant
 13.      Dim P As Integer
 14.  
 15.      a = Split(C.Filename, vbNullChar)
 16.      If UBound(a) = 0 Then
 17.           List1.AddItem C.Filename
 18.      Else
 19.           For P = 1 To UBound(a)
 20.                If Right(a(0), 1) <> "\" Then a(0) = a(0) & "\"
 21.                List1.AddItem a(0) + a(P)
 22.           Next
 23.      End If
 24.  
 25.      C.Filename = ""
 26. End Sub

Chúc bạn thành công !

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Posted: Mon 28/07/2008 5:11 pm
by bactungnd
Giúp mình cho chót. Để mở một File nào đó trong danh sách thêm Code nào nữa. VD mình có 1 nút Command Open để mở 1 danh sách File và hiển thị ra trên ListBox. Để tự động chạy File nhạc đầu tiên trong danh sách và có thể mở 1 File nhạc bất kỳ khi nháy đúp vào tên File nhạc trên ListBox. Thanks

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Posted: Tue 29/07/2008 9:50 am
by onlysoft
Đọc hết bài hướng dẫn của mình là bạn có thể làm được, không nên hỏi quá chi tiết bạn à :)

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Posted: Tue 29/07/2008 4:17 pm
by bactungnd
Xin lỗi nếu làm phiền nhiều quá nhưng bài viết của bạn chỉ nói đến mở 1 File chứ chưa nói đến Playlist , và chờ đợi bài hướng dẫn tiếp theo lấu quá

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Posted: Tue 29/07/2008 4:31 pm
by anhtuyenbk
bactungnd wrote:Xin lỗi nếu làm phiền nhiều quá nhưng bài viết của bạn chỉ nói đến mở 1 File chứ chưa nói đến Playlist , và chờ đợi bài hướng dẫn tiếp theo lấu quá

Mở một file và một list nói thật chẳng khác gì nhau cả.
Mở một file bạn đã biết và lấy ra một danh sách file Only đã chỉ rồi.
Bạn đã có list file--> add list file (đường dẫn file ) này vào listbox mĩnh nghĩ bạn làm được. Còn lấy đường dẫn file từ listbox chẳng qua là lấy một string từ listbox ra thôi chẳng lẽ bạn ko làm được.
Khi có đường dần file từ listbox rồi thì bạn chỉ việc sử dụng cách play 1 file đã biết thôi.
Khi viết 1 bài hướng dẫn đòi hỏi nhiều thời gian và công sức cho nên sẽ ko có ai đi quá sâu vào chi tiết mà chỉ đi vào phần nền tảng tổng quát mà thôi, còn lại bạn phải tự trang bị lấy thôi.
Lập trình muốn khá là phải tự học, tự tìm tòi , điêu quan trọng nhất là đừng có quá máy móc, bây giờ tui ko thích dùng listbox mà dùng listview cũng được vậy chưa nhiều thông tin hơn (dĩ nhiên bạn phải tự tìm hiểu cách sử dụng listview chẳng ai chỉ được).

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Posted: Thu 14/08/2008 3:53 pm
by ad23
tiếp đi bạn!!! Chờ lau quá rồi!! Bài của bạn rất hay và có ích đấy, đặc biệt là với một gà như mình!!! Bravo

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Posted: Sun 12/10/2008 10:22 pm
by xuanhoa_ah
bài viết hay quá. tiếp đi anh Only gì đó ơi :D

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Posted: Thu 13/11/2008 11:39 am
by hieudaika
:x Bài viết rất tuyệt.Tiếp tục đi cho ae học hỏi bác Only nhá :)