Trang 1 trên 1

Thay đổi cách chứng thực của SQL Server

Đã gửi: T.Năm 03/04/2008 10:17 pm
gửi bởi NoBi
Tên bài viết: Thay đổi cách chứng thực của SQL Server
Tác giả: NoBi
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: Hướng dẫn thay đổi cách chứng thực của SQL Server 2000


Khi cài SQL Server, nếu lở chọn chế độ chứng thực là "Windowns only" thì bạn sẽ không chạy được các chương trình sử dụng câu lệnh kết nối bằng account sa mặc định của SQL Server. Để config lại, bạn làm các bước sau:
h1.png

Trong tab Security, mục Authentication, chọn SQL Server and Windows.
h2.png

Với tùy chọn này, bạn vừa có thể sử dụng bằng chính tài khoản của Windows, vừa có thể sử dụng bằng tài khoản riêng của SQL Server. Bạn cũng có thể vào đặt lại password của account sa cho đúng với câu kết nối của chương trình.
sa.png

Re: Thay đổi cách chứng thực của SQL Server

Đã gửi: T.Bảy 01/11/2008 8:33 am
gửi bởi hoangthu1974
NoBi đã viết:Khi cài SQL Server, nếu lở chọn chế độ chứng thực là "Windowns only" thì bạn sẽ không chạy được các chương trình sử dụng câu lệnh kết nối bằng account sa mặc định của SQL Server. Để config lại, bạn làm các bước sau:

Vụ này NoBi sai rồi. Cài ở Windows Auth, SQL Auth hay both Auth đều truy cập vào SQL bằng tài khoản của Windows, SQL được cả nếu dùng code. Còn khi truy cập bằng SQL Enter thì mới quan tâm. Mình đã thử vụ này nhiều lần nhưng với SQL 2000 thì chế độ nào cũng được hết. Quan trọng là Connection String của ADODB hoặc SQLConnection thôi.