• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Truyền giá trị giữa 2 forms, truyền giá trị giữa 2 forms

Các bài viết hướng dẫn và tham khảo chung, không thuộc ngôn ngữ nào

Moderator: vietluyen

muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 545
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 189 times
Been thanked: 34 times
Contact:

Truyền giá trị giữa 2 forms, truyền giá trị giữa 2 forms

Postby muaphonui_2010 » Mon 09/09/2019 9:10 pm

Mình lưu lại code này để sau này đễ tìm lại.
Giả sử mình có Form1 và Forms2
Giả sử mình muốn truyền giá trị ở Form2 sang Form1 thì viết như sau:

Code: Select all

  Private Sub TextBox1_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
        Form1.Text = TextBox1.Text
        Form1.Controls("TextBox1").Text = TextBox1.Text
        'Form1.Controls("Tên control ở Form1").Text = Giá trị truyền qua Form1
    End Sub

Hoặc thực thi 1 nút lệnh nào đó ở Forms1

Code: Select all

 Form1.Button2.PerformClick()Return to “Bài viết hướng dẫn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest