• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[Cuộc thi] Kĩ năng lập trình - Kì 6: Các cặp số

Các đề tài, cuộc thi, chủ đề chung của diễn đàn

Điều hành viên: Điều hành

NovaFooc
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 307
Ngày tham gia: T.Ba 11/08/2009 3:27 pm

Re: [Cuộc thi] Kĩ năng lập trình - Kì 6: Các cặp số

Gửi bàigửi bởi NovaFooc » T.Sáu 19/11/2010 11:12 am

hình như đề k0 khó như đã... quảng cáo nhỉ ;))
mần một buổi sáng xong từ A đến Z lun :D
nộp bài lun oy, các bác nhanh lên để mod Đạt "kết sổ" nàoHình đại diện của người dùng
T7
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 415
Ngày tham gia: T.Năm 24/05/2007 8:19 pm
Đến từ: Long Xuyên - An Giang
Been thanked: 12 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kĩ năng lập trình - Kì 6: Các cặp số

Gửi bàigửi bởi T7 » T.Sáu 19/11/2010 12:51 pm

vo_minhdat2007 đã viết:Hì, cuối cùng cũng giải được test 5000 số Random rồi, chỉ khoảng 250ms thôi :D Chỉ tiếc là thử test 8000 và 10000 số thì lại bị StackOverflow nên không thử được sức chịu đựng thời gian của chương trình với số lớn :D

Nhân tiện tặng các bạn đoạn code để kiểm tra xem kết quả đúng không luôn (copy kết quả ra Notepad rồi save thành file) :P

 1.     Private Sub butTest_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles butTest.Click
 2.         Dim diagOpen As New OpenFileDialog
 3.         With diagOpen
 4.             .Title = "Chọn tập tin cần mở..."
 5.             .Filter = "*.txt|*.txt"
 6.             If .ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.Cancel Then Exit Sub
 7.             Dim i As Integer = InputBox("Nhập số lượng số (nếu muốn):", , "0")
 8.             If Check(IO.File.ReadAllText(.FileName), i) Then
 9.                 MsgBox("OK!!!", MsgBoxStyle.Information)
 10.             Else
 11.                 MsgBox("Failed <!-- s:( --><img src="{SMILIES_PATH}/002.gif" alt=":(" title="Buồn" /><!-- s:( -->", MsgBoxStyle.Critical)
 12.             End If
 13.         End With
 14.     End Sub
 15.  
 16.     Private Function Check(ByVal Text As String, Optional ByVal N As Integer = 0) As Boolean
 17.         Dim Temp As String() = Text.Split(" ")
 18.         Dim Arr(Temp.Length - 1) As Integer
 19.         If N > 0 AndAlso Temp.Length <> N Then Return False
 20.         Arr(0) = Val(Temp(1))
 21.         For i As Integer = 1 To Temp.Length - 1
 22.             Arr(i) = Val(Temp(i))
 23.             If (Arr(i) + Arr(i - 1)) Mod 3 = 0 Then Return False
 24.         Next
 25.         Return True
 26.     End Function


Bận tu luyện nên lâu quá ko lên 4r, mấy hôm nay gần đến 20/11 rồi nên thầy cô cũng hạ sức ép học tập xuống bởi thế mới có thời gian lên 4r :D . Lại ngay dịp gặp cái bài này nên thử mần luôn :P .
Bài toán này thực ra chỉ cần 1 thuật toán O(n) là làm được rồi, em cài test 10000 chạy cái vèo :)) lâu là chỉ ở cái cách xuất kết quả ra thôi ;)) , còn phương pháp "Bốc - thử - sai thì bỏ" thì ko khả thi cho lắm ;)
Code ở Function check ở trên anh Đạt sửa lại: "Dim Arr(Temp.Length - 1) As Integer" thành Long nhé. Các số có giá trị từ 0 -> 2^31 - 1 mà :)
While (i <= you) i++;

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kĩ năng lập trình - Kì 6: Các cặp số

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » T.Sáu 19/11/2010 5:30 pm

Uhm, 2 số đó đâu có kế bên :D

@T7: Integer là đúng mà? Integer = 4 bytes = 32 bit => Max ~ 2^31?

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kĩ năng lập trình - Kì 6: Các cặp số

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » CN 21/11/2010 7:40 pm

Đã nhận bài của T7 và NovaFooc. Thứ ba thi xong mình sẽ xem :D

Hình đại diện của người dùng
alexanderdna
Guru
Guru
Bài viết: 214
Ngày tham gia: T.Ba 14/07/2009 11:13 am
Đến từ: Sài Gòn
Has thanked: 3 time
Been thanked: 15 time

Re: [Cuộc thi] Kĩ năng lập trình - Kì 6: Các cặp số

Gửi bàigửi bởi alexanderdna » T.Hai 22/11/2010 11:12 am

Phào! Cuối cùng cũng có thời gian làm bài dự thi. :D
Có điều làm ẩu quá, không biết có bọ lỗi nào trong đó hay không! :-S

Vụ Integer với Long cũng vui vui. Xin được bàn "ké" như vầy:
Trong VB.NET thì Integer là System.Int32, Long là System.Int64.
Về lý thuyết Integer đủ sức chứa +2^31 - 1, và đó cũng là trị cực đại của nó. Trị cực tiểu là -2^31.
Vậy nên bạn Đạt cho Integer là hợp, nhưng chỉ là về lý thuyết.
Còn trên thực tế, khi kiểm tra tổng hai số có chia hết cho 3 hay không thì rất có thể là tổng này lớn hơn phạm vi 32bit. Do đó cần phải đổi qua Long để chứa cho đủ. Lúc này T7 có lý.

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kĩ năng lập trình - Kì 6: Các cặp số

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » T.Sáu 26/11/2010 7:25 pm

Bài của bạn T7:

Code:

 1. Public Class frmMain
 2.     Const MaxN = 100000
 3.     Const MaxC = 50
 4.     Dim d1(0 To MaxN), d2(0 To MaxN), d3(0 To MaxN) As String
 5.     Dim Fib(0 To MaxC) As Long, d As Long
 6.     Dim N, c1, c2, c3 As Integer
 7.     Dim St As String
 8.     Function IsPalindrom(ByVal s As String) As Boolean
 9.         Dim i As Byte
 10.         For i = 1 To s.Length \ 2
 11.             If s.Substring(i - 1, 1) <> s.Substring(s.Length - i, 1) Then Return False
 12.         Next
 13.         Return True
 14.     End Function
 15.  
 16.     Function IsFibonanci(ByVal n As Long) As Byte
 17.         Dim i As Byte
 18.         For i = 1 To d
 19.             If Fib(i) = n Then Return i
 20.         Next
 21.         Return 0
 22.     End Function
 23.  
 24.     Private Sub frmMain_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 25.         Dim i1, i2, t As Long
 26.         d = 2 : i1 = 1 : i2 = 1
 27.         Fib(1) = 1 : Fib(2) = 1
 28.         Do While i1 + i2 < 2 ^ 31
 29.             d += 1
 30.             Fib(d) = i1 + i2
 31.             t = i1 : i1 = i2 : i2 += t
 32.         Loop
 33.     End Sub
 34.  
 35.     Private Sub butChoose_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles butChoose.Click
 36.         If OpenDialog.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
 37.             Dim f As IO.StreamReader
 38.             Dim ArrS() As String, i As Integer, vt As Byte
 39.             f = IO.File.OpenText(OpenDialog.FileName)
 40.             N = f.ReadLine() : ArrS = Split(f.ReadLine(), " ") : f.Close()
 41.             lstFibonanci.Items.Clear() : lstPalindrome.Items.Clear()
 42.             c1 = 0 : c2 = 0 : c3 = 0
 43.             For i = 0 To N - 1
 44.                 If IsPalindrom(Trim(ArrS(i))) Then lstPalindrome.Items.Add(Trim(ArrS(i)))
 45.                 vt = IsFibonanci(Int(ArrS(i)))
 46.                 If vt <> 0 Then lstFibonanci.Items.Add(Trim(ArrS(i)) & " (" & vt & ")")
 47.                 Select Case Int(ArrS(i)) Mod 3
 48.                     Case 1 : c1 += 1 : d1(c1) = Trim(ArrS(i))
 49.                     Case 2 : c2 += 1 : d2(c2) = Trim(ArrS(i))
 50.                     Case 0 : c3 += 1 : d3(c3) = Trim(ArrS(i))
 51.                 End Select
 52.             Next
 53.             butCalc.Enabled = True
 54.         End If
 55.     End Sub
 56.  
 57.     Function Sort() As Boolean
 58.         If (c3 = 0 And c1 * c2 <> 0) Or (c3 > c1 + c2 + 1) Then Return False
 59.         Dim i As Integer, j As Integer
 60.         Dim s As New System.Text.StringBuilder
 61.         For i = 1 To c1
 62.             s.Append("1")
 63.         Next
 64.         s.Append("3")
 65.         For i = 1 To c2
 66.             s.Append("2")
 67.         Next
 68.         j = 0
 69.         For i = 1 To c3 - 1
 70.             If j = c1 * 2 Then j += 2
 71.             s.Insert(j, "3", 1)
 72.             j += 2
 73.         Next
 74.         St = s.ToString
 75.         Return True
 76.     End Function
 77.  
 78.     Private Sub butCalc_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles butCalc.Click
 79.         Dim t1, t2, t3 As Integer
 80.         t1 = c1 : t2 = c2 : t3 = c3
 81.         If Sort() Then
 82.             Dim i As Integer
 83.             Dim s As New System.Text.StringBuilder
 84.             For i = 1 To N
 85.                 Select Case St.Substring(i - 1, 1)
 86.                     Case "1"
 87.                         s.Append(d1(t1) & " ")
 88.                         t1 -= 1
 89.                     Case "2"
 90.                         s.Append(d2(t2) & " ")
 91.                         t2 -= 1
 92.                     Case "3"
 93.                         s.Append(d3(t3) & " ")
 94.                         t3 -= 1
 95.                 End Select
 96.             Next
 97.             s.Remove(s.Length - 1, 1)
 98.             txtOutput.Text = s.ToString
 99.         Else
 100.             txtOutput.Text = "Không thể sắp xếp được !"
 101.         End If
 102.     End Sub
 103. End Class
 104.  


Test: 5/5

Điểm: 10/10

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kĩ năng lập trình - Kì 6: Các cặp số

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » T.Sáu 26/11/2010 7:25 pm

Bài của bạn alexanderdna:

Code:

 1. ' Bài dự thi Kỹ năng Lập trình - Kỳ 6: Các cặp số
 2. '
 3. ' Người dự thi  : alexanderdna
 4. ' Ngày nộp      : Thứ Hai 22-11-2010
 5.  
 6. Public Class frmMain
 7.     ''' <summary>
 8.     ''' Số lượng các cần sắp xếp.
 9.     ''' </summary>
 10.     Private iCount As Integer
 11.     ''' <summary>
 12.     ''' Dãy số cần sắp xếp.
 13.     ''' </summary>
 14.     Private aiNumbers As Long()
 15.     ''' <summary>
 16.     ''' Dãy Fibonacci trong phạm vi 32-bit.
 17.     ''' </summary>
 18.     ''' <remarks></remarks>
 19.     Private fibseq As Integer()
 20.  
 21.     Private Sub frmMain_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
 22.         Me.InitFibSeq()
 23.     End Sub
 24.  
 25.     Private Sub butChoose_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles butChoose.Click
 26.         Me.LoadData()
 27.         Me.ShowPalindrome()
 28.         Me.ShowFibonacci()
 29.     End Sub
 30.  
 31.     Private Sub butCalc_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles butCalc.Click
 32.         If Me.Arrange() Then
 33.             Dim results As String() = Array.ConvertAll(Me.aiNumbers, Function(i As Integer) i.ToString())
 34.             Me.txtOutput.Text = String.Join(" ", results)
 35.         Else
 36.             Me.txtOutput.Text = "Không thể sắp xếp dãy số."
 37.         End If
 38.     End Sub
 39.  
 40.     ''' <summary>
 41.     ''' Lọc và hiện các số Palindrom
 42.     ''' </summary>
 43.     Private Sub ShowPalindrome()
 44.         Me.lstPalindrome.Items.Clear()
 45.         For i As Integer = 0 To iCount - 1
 46.             If Me.CheckPalindrome(aiNumbers(i)) Then
 47.                 Me.lstPalindrome.Items.Add(aiNumbers(i))
 48.             End If
 49.         Next
 50.     End Sub
 51.  
 52.     ''' <summary>
 53.     ''' Lọc và hiện các số Fibonacci
 54.     ''' </summary>
 55.     Private Sub ShowFibonacci()
 56.         Me.lstFibonanci.Items.Clear()
 57.         Dim pos As Integer = 0
 58.         For i As Integer = 0 To iCount - 1
 59.             If Me.CheckFibonacci(Me.aiNumbers(i), pos) Then
 60.                 Me.lstFibonanci.Items.Add(String.Concat(Me.aiNumbers(i).ToString(), " (", pos.ToString(), ")"))
 61.             End If
 62.         Next
 63.     End Sub
 64.  
 65.     ''' <summary>
 66.     ''' Sắp xếp dãy số theo yêu cầu.
 67.     ''' </summary>
 68.     ''' <returns>True nếu sắp xếp được, không thì False.</returns>
 69.     Private Function Arrange() As Boolean
 70.         If aiNumbers.Length = 1 Then
 71.             Return True
 72.         ElseIf aiNumbers.Length = 2 Then
 73.             If (aiNumbers(0) + aiNumbers(1)) Mod 3 = 0 Then Return False Else Return True
 74.         End If
 75.  
 76.         Dim prev As Integer = 0
 77.         Dim i As Integer = 1
 78.         Dim j As Integer = 0
 79.         Dim tmp As Integer = 0
 80.         While i < Me.iCount
 81.             prev = aiNumbers(i - 1)
 82.             j = i
 83.             While (j < iCount AndAlso (prev + aiNumbers(j)) Mod 3 = 0)
 84.                 j += 1
 85.             End While
 86.  
 87.             If j = iCount Then
 88.                 tmp = aiNumbers(i)
 89.                 aiNumbers(i) = prev
 90.                 aiNumbers(i - 1) = tmp
 91.             Else
 92.                 tmp = aiNumbers(i)
 93.                 aiNumbers(i) = aiNumbers(j)
 94.                 aiNumbers(j) = tmp
 95.             End If
 96.  
 97.             i += 1
 98.         End While
 99.  
 100.         If Me.CheckCorrectness() Then
 101.             Return True
 102.         Else
 103.             Return False
 104.         End If
 105.     End Function
 106.  
 107.     ''' <summary>
 108.     ''' Kiểm tra xem số được cho có phải số Palindrome hay không.
 109.     ''' </summary>
 110.     ''' <param name="n">Số cần kiểm tra.</param>
 111.     ''' <returns>True nếu là Palindrom, không thì False.</returns>
 112.     Private Function CheckPalindrome(ByVal n As Integer) As Boolean
 113.         If n < 10 Then Return True
 114.  
 115.         Dim oldn As Integer = n
 116.         Dim digit As Integer = 0, newn As Long = 0
 117.         While n > 0
 118.             digit = n Mod 10
 119.             newn = newn * 10 + digit
 120.             n \= 10
 121.         End While
 122.         If oldn = newn Then
 123.             Return True
 124.         Else
 125.             Return False
 126.         End If
 127.     End Function
 128.  
 129.     ''' <summary>
 130.     ''' Kiểm tra xem số được cho có phải số Fibonacci hay không
 131.     ''' và cho biết vị trí của nó trong dãy Fibonacci.
 132.     ''' </summary>
 133.     ''' <param name="n">Số cần kiểm tra.</param>
 134.     ''' <param name="position">(xuất) Vị trí trong dãy Fibonacci, nếu có.</param>
 135.     ''' <returns>True nếu là số Fibonacci, không thì False.</returns>
 136.     Private Function CheckFibonacci(ByVal n As Integer, ByRef position As Integer) As Boolean
 137.         Dim maxIndex As Integer = Me.fibseq.Length - 1
 138.         For i As Integer = 0 To maxIndex
 139.             If n = Me.fibseq(i) Then
 140.                 position = i
 141.                 Return True
 142.             End If
 143.         Next
 144.         position = -1
 145.         Return False
 146.     End Function
 147.  
 148.     ''' <summary>
 149.     ''' Nạp dữ kiện từ tập tin.
 150.     ''' </summary>
 151.     Private Sub LoadData()
 152.         If Me.dlgOpen.ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
 153.  
 154.             Dim fileName As String = dlgOpen.FileName
 155.  
 156.             ' Mảng các số dưới dạng String
 157.             Dim figures As String()
 158.  
 159.             ' Đọc tập tin
 160.             Using reader As New IO.StreamReader(fileName)
 161.                 ' Lấy số lượng giá trị ở dòng thứ nhất
 162.                 Me.iCount = CInt(reader.ReadLine())
 163.                 ' Lấy các giá trị ở dòng thứ nhì, tách ra
 164.                 figures = reader.ReadLine().Split(" "c)
 165.  
 166.                 reader.Close()
 167.             End Using
 168.  
 169.             ' Chuyển đổi ra số Integer
 170.             Me.aiNumbers = Array.ConvertAll(figures, Function(s) CLng(s))
 171.  
 172.         End If
 173.  
 174.         Me.dlgOpen.Dispose()
 175.     End Sub
 176.  
 177.     ''' <summary>
 178.     ''' Khởi lập dãy Fibonacci.
 179.     ''' </summary>
 180.     Private Sub InitFibSeq()
 181.         Dim lstFib As New List(Of Integer)
 182.         Dim a As Long = 0, b As Long = 1, f As Long = 0
 183.  
 184.         lstFib.Add(a)
 185.         lstFib.Add(b)
 186.  
 187.         While a + b < Integer.MaxValue
 188.             f = a + b
 189.             a = b
 190.             b = f
 191.             lstFib.Add(CInt(f))
 192.         End While
 193.  
 194.         Me.fibseq = lstFib.ToArray()
 195.     End Sub
 196.  
 197.     ''' <summary>
 198.     ''' Kiểm tra tính chuẩn xác của quá trình sắp xếp.
 199.     ''' </summary>
 200.     ''' <returns>True nếu chuẩn xác, không thì False.</returns>
 201.     Private Function CheckCorrectness() As Boolean
 202.         For i = 1 To aiNumbers.Length - 1
 203.             If (aiNumbers(i - 1) + aiNumbers(i)) Mod 3 = 0 Then Return False
 204.         Next
 205.         Return True
 206.     End Function
 207. End Class
 208.  
 209.  


Test: 5/5

Điểm: 10/10

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kĩ năng lập trình - Kì 6: Các cặp số

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » T.Sáu 26/11/2010 7:25 pm

Bài của bạn NovaFooc:

Code:

 1. Public Class CapSo
 2.     Private aDu(2) As Queue(Of UInteger)
 3.  
 4.     Private _DauVao As UInteger()
 5.     Public ReadOnly Property DauVao As UInteger()
 6.         Get
 7.             Return _DauVao
 8.         End Get
 9.     End Property
 10.     Private _DauRa As UInteger()
 11.     Public Property DauRa() As UInteger()
 12.         Get
 13.             Return _DauRa
 14.         End Get
 15.         Set(ByVal value As UInteger())
 16.             _DauRa = value
 17.         End Set
 18.     End Property
 19.  
 20.     Public Shared Function IsPalidrome(ByVal i As UInteger) As Boolean
 21.         Dim s As String = CStr(i)
 22.         Dim m As UInteger = Math.Floor(s.Length / 2)
 23.         Return Strings.Left(s, m).Equals(New String(Strings.Right(s, m).ToCharArray.Reverse.ToArray))
 24.     End Function
 25.  
 26.     Public Shared Function ListFibonanci(ByVal max As UInteger) As List(Of UInteger)
 27.         Dim r As New List(Of UInteger)
 28.         r.Add(1)
 29.  
 30.         Dim i0, i1, i2 As UInteger
 31.         i1 = 1
 32.         i2 = 1
 33.  
 34.         While i2 < max
 35.             i0 = i2
 36.             i2 = i1 + i2
 37.             i1 = i0
 38.             r.Add(i2)
 39.         End While
 40.  
 41.         Return r
 42.     End Function
 43.  
 44.     Public Function FromString(ByVal s As String) As Integer
 45.         Dim taSo() As String
 46.         Dim aSo As New List(Of UInteger)
 47.         Dim ti As UInteger
 48.  
 49.         taSo = s.Split(" ")
 50.  
 51.         aSo.Clear()
 52.  
 53.         For i = 0 To taSo.Length - 1
 54.             If UInteger.TryParse(taSo(i), ti) Then
 55.                 aSo.Add(ti)
 56.             End If
 57.         Next
 58.  
 59.         _DauVao = aSo.ToArray
 60.         Return DauVao.Length
 61.     End Function
 62.  
 63.     Public Sub Parse()
 64.         For i = 0 To 2
 65.             aDu(i) = New Queue(Of UInteger)
 66.         Next
 67.         DauRa = Nothing
 68.  
 69.         LocSo()
 70.         If KiemTra() Then
 71.             XepSo()
 72.         End If
 73.     End Sub
 74.  
 75.     Private Sub LocSo()
 76.         For i = 0 To DauVao.Length - 1
 77.             'aDu(Math.Abs(DauVao(i)) Mod 3).Enqueue(DauVao(i))
 78.             aDu(DauVao(i) Mod 3).Enqueue(DauVao(i))
 79.         Next
 80.     End Sub
 81.  
 82.     Private Function KiemTra() As Boolean
 83.         If aDu(1).Count > 0 And aDu(2).Count > 0 Then
 84.             If aDu(0).Count = 0 Then Return False
 85.         End If
 86.         If aDu(0).Count - 1 > aDu(1).Count + aDu(2).Count Then
 87.             Return False
 88.         End If
 89.  
 90.         Return True
 91.     End Function
 92.  
 93.     Private Sub XepSo()
 94.         Dim r As New Queue(Of UInteger)
 95.         Dim n0 As UInteger = aDu(0).Count
 96.         Dim bChenGiua As Boolean, iChenGiua As UInteger
 97.  
 98.         If n0 > 0 Then
 99.             iChenGiua = aDu(0).Dequeue : n0 -= 1
 100.             bChenGiua = True
 101.         End If
 102.  
 103.         For i = 0 To aDu(1).Count - 1
 104.             If n0 > 0 Then r.Enqueue(aDu(0).Dequeue) : n0 -= 1
 105.             r.Enqueue(aDu(1).Dequeue)
 106.         Next
 107.         If bChenGiua Then r.Enqueue(iChenGiua)
 108.         For i = 0 To aDu(2).Count - 1
 109.             r.Enqueue(aDu(2).Dequeue)
 110.             If n0 > 0 Then r.Enqueue(aDu(0).Dequeue) : n0 -= 1
 111.         Next
 112.  
 113.         DauRa = r.ToArray
 114.     End Sub
 115. End Class
 116.  
 117.  


Test: 5/5

Bug: Khi load tập lần thứ 2 trở đi bị lỗi.

Điểm: 9/10

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kĩ năng lập trình - Kì 6: Các cặp số

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » T.Sáu 26/11/2010 7:26 pm

Xin lỗi các bạn, do mình bận thi HSG mấy ngày qua, và 2 tuần nữa sẽ đến kì thi HK, nên thời gian khá ít, vì vậy rất tiếc kì này mình không thể xem cụ thể code từng bài (dù số lượng ít), mình chỉ dựa trên các test mà thôi. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ ở các kì sau.

Vì kĩ năng khử đệ qui kém nên đáp án của mình không thể "chạy đua" với các bạn, vì vậy xin mạn phép sử dụng bài của bạn T7 và alexanderdna làm đáp án.

Hình đại diện của người dùng
VuVanHoanh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 1259
Ngày tham gia: T.Năm 03/06/2010 9:23 pm
Đến từ: Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Has thanked: 22 time
Been thanked: 138 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kĩ năng lập trình - Kì 6: Các cặp số

Gửi bàigửi bởi VuVanHoanh » T.Bảy 27/11/2010 3:33 pm

Sắp ra đề kì mới rồi, chuẩn bị tinh thần tham gia


Quay về “Đề tài chung”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách