• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Các đề tài, cuộc thi, chủ đề chung của diễn đàn

Điều hành viên: Điều hành

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

[Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » T.Tư 18/08/2010 10:00 pm

Chào các bạn,

Nhằm giúp làm sôi động thêm diễn đàn và góp phần giúp các bạn nâng cao kỹ năng lập trình cho các thành viên Câu lạc bộ VB, đặc biệt là VB.NET, 2 mod của box VB.NET & C# là vo_minhdat2007 và Uzamaki Naruto quyết định mở một loạt các chủ đề về lập trình.

Mục đích: Giúp thành viên vận dụng kiến thức lập trình của mình để giải quyết những vấn đề thực tế do đề bài đưa ra, từ đó nâng cao kĩ năng.
Đối tượng: Tất cả thành viên diễn đàn, trừ BQT (Admin, SMOD, MOD). Advance Member được quyền tham gia. Tuy nhiên, Admin, SMOD, MOD vẫn có thể gửi đáp án để làm cơ sở nhận xét. Advance Member được tham gia, nhưng nếu có kết quả hòa giữa Advance Member và thành viên thường thì sẽ ưu tiên cho thành viên.
Quy định:
- Mỗi tuần sẽ có 1 topic được mở ra, đưa ra đề bài, đưa lên mục chú ý và tạm khóa topic.
- Các bài giải sẽ được gửi cho MOD vo_minhdat2007 trong 5 ngày kể từ ngày đưa lên (nếu đăng vào buổi tối thì sẽ được tính thêm 1 ngày) bằng chức năng nhắn tin của diễn đàn hoặc email vo_minhdat2007@yahoo.com.vn . Mục đích là để các bạn tự suy nghĩ ra cách giải tốt nhất đối với mình.
- Sau 5 ngày, topic sẽ được mở khóa, MOD sẽ đưa các bài giải của các bạn lên và nhận xét, chấm điểm và xếp hạng. Các bạn sẽ tiếp tục thảo luận nếu có giải pháp hay hơn, hoặc đưa ra các nhận xét. Vài ngày sau thì bắt đầu kì mới. Các giải pháp mới vẫn được chấp nhận.
- Chú ý: Trong phần tính điểm có tính cả điểm xử lí tình huống lỗi, kể cả lỗi dữ liệu đầu vào!

Đáp án:
Mỗi đề bài đưa ra sẽ bao gồm yêu cầu, kèm theo 1 form mẫu (ở đây dùng VS2008, các bạn dùng bản cũ hơn thì xem cách downgrade ở topic Chú ý còn lại) nếu các bạn không muốn thiết kế lại form. Khi gửi đáp án các bạn có 2 cách:
- Gửi cả project qua email hoặc chức năng nhắn tin (đã ghi ở mục trên).
- Chỉ gửi code bằng chức năng nhắn tin của diễn đàn, code được cho vào thẻ code tương ứng, và phải chạy được khi mình copy vào form mẫu đã post.

Giải thưởng:
Ở kì này, bạn minhduc4477 có nhã ý tài trợ cho cuộc thi, quà được gửi qua bưu điện nên các bạn vui lòng gửi kèm địa chỉ khi gửi bài dự thi ;)
KÌ 2


Tình huống:

Giờ chắc các bạn không ai lạ với đồng hồ điện tử nữa đúng không :) Mình cũng có 1 cái nữa đó ^^~ Nhưng mà không may nó bị vô nước, nên chập gì đó không biết :(( Tình hình là tuy giờ vẫn chạy đúng, nhưng hiển thị lại bị sai. Mà mình chưa có tiền mua đồng hồ mới nữa chứ! Vì vậy, các bạn giúp mình viết phần mềm "mò" xem đồng hồ đang hiển thị giờ nào nhé :D

Yêu cầu:

Vì lần này có giải thưởng, và các đề trước được đánh giá khá dễ nên bài này khó nuốt hơn xíu nhé ;)

1. Thiết kế một form giống hệt thế này, trong đó các Checkbox và 2 Radio Button phải được làm bằng code!:

Hình ảnh


2. Khi nhấn nút Xuất, chương trình sẽ hiện hộp thoại lưu và lưu một tập tin định dạng tùy thích, cấu trúc tùy thích các dấu check hiện tại. Miễn làm sao khi nhấn nút Nhập, các dấu check trở lại như lúc Xuất tập tin. Dữ liệu vào khi nhấn nút Nhập không cần kiểm tra lại, sẽ sử dụng tập tin đã xuất từ chương trình. Và khi Xuất/Nhập xong thì hiện thông báo "Đã ghi/nhập xong" để dễ theo dõi!

3. Chương trình có 2 mức dự đoán: Dự đoán thiếu và Dự đoán gần.
a. Dự đoán thiếu: Giả sử đồng hồ của mình chỉ bị mất nét, nghĩa là các nét của số 1 thì chỉ bị thiếu một nét nào đó của số 1, không hiển thị dư ra nét ở chỗ khác.
b. Dự đoán gần: Ái chà, đồng hồ mát nặng quá, nhiều khi số 1 mà nó hiển thị 1 cái nào đó ở bên trái nữa kìa :D Yêu cầu: tìm xem số này gần với số nào nhất trong 10 số.

Cứ như vậy, các bạn dự đoán 4 chữ số để đưa ra giờ chính xác (với kết quả GẦN NHẤT với dữ liệu vào). Nếu dữ liệu vào (cả 4 chữ số) đã chính xác sẵn thì các bạn phải mở ngoặc ghi là "(chính xác)"

Hình ảnh


Nếu 1 trong 4 số không thể dự đoán được (do dữ liệu vào sai, từ dữ liệu vào có thể suy ra đến 2 chữ số) thì hiển thị toàn bộ cho trường hợp đó là ##:##.

Ví dụ 1:

Hình ảnh
Chữ số thứ 2 ở dự đoán thiếu là không thể vì không có số nào mà thiếu như vậy, còn ở dự đoán gần thì gần số 8 nhất, vì xóa 2 nét thì được số 8


Ví dụ 2:

Hình ảnh
Chữ số thứ 2 cả dự đoán thiếu và dự đoán gần đều không được (vì dự đoán thiếu thì thêm 1 nét có thể được số 2 hoặc 3, còn dự đoán gần thì cũng có thể là số 2 hoặc 3)


Đây là các chữ số chuẩn, chính xác không bị thiếu:

Hình ảnh


Chúc các bạn may mắn ;)
ĐÁP ÁN


Lần này đa số các bài dự thi gửi lần đầu không để ý đến chuyện đồng hồ thì chữ số đầu chỉ có thể hiện thị từ 0 đến 2, chữ số thứ 2 phụ thuộc vào chữ số thứ nhất, và chữ số thứ 3 chỉ từ 0 đến 5!

Với mỗi test chạy đúng, các bạn ghi được 1đ (0.5đ cho mỗi dự đoán đúng). 5đ còn lại là kĩ năng code.

Các bộ test:

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh


 1. Public Class frmMain
 2.  
 3.     Const Space As Integer = 15
 4.  
 5.     Dim chkField(3, 2, 4) As CheckBox
 6.     Dim Nums(), Input() As String
 7.     Const Max As Integer = 16
 8.  
 9.     Private Sub frmMain_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 10.         CreateField()
 11.         InitNums()
 12.     End Sub
 13.  
 14.     ''' <summary>
 15.     ''' Tạo ra các checkbox
 16.     ''' </summary>
 17.     ''' <remarks></remarks>
 18.     Private Sub CreateField()
 19.         Dim chk As CheckBox
 20.         '====Tạo 4 chữ số===='
 21.         For i As Integer = 0 To 3
 22.             'Mỗi chữ số 3 ô ngang
 23.             For x As Integer = 0 To 2
 24.                 'Mỗi chữ số 5 ô dọc
 25.                 For y As Integer = 0 To 4
 26.                     chk = New CheckBox
 27.                     With chk
 28.                         .Name = "chk_" & i & "_" & x & "_" & y
 29.                         .AutoSize = True
 30.                         .Top = y * Space + Label1.Top + Label1.Height
 31.                         .Left = x * Space + i * 4 * Space + Space
 32.                     End With
 33.                     Me.Controls.Add(chk)
 34.                     chkField(i, x, y) = chk
 35.                 Next
 36.             Next
 37.         Next
 38.         Dim opt As New RadioButton
 39.         '====2 dấu :===='
 40.         With opt
 41.             .Name = "opt1"
 42.             .Checked = True
 43.             .Text = ""
 44.             .AutoSize = True
 45.             .Location = New Point(chkField(1, 2, 1).Left + Space, chkField(2, 2, 1).Top)
 46.         End With
 47.         Me.Controls.Add(opt)
 48.         opt = New RadioButton
 49.         With opt
 50.             .Name = "opt2"
 51.             .Checked = True
 52.             .Text = ""
 53.             .AutoSize = True
 54.             .Location = New Point(chkField(1, 2, 3).Left + Space, chkField(2, 2, 3).Top)
 55.         End With
 56.         Me.Controls.Add(opt)
 57.     End Sub
 58.  
 59.     ''' <summary>
 60.     ''' Thiết lập các số chính xác
 61.     ''' </summary>
 62.     ''' <remarks></remarks>
 63.     Private Sub InitNums()
 64.         ReDim Nums(9)
 65.         Nums(0) = "111101101101111"
 66.         Nums(1) = "001001001001001"
 67.         Nums(2) = "111001111100111"
 68.         Nums(3) = "111001111001111"
 69.         Nums(4) = "101101111001001"
 70.         Nums(5) = "111100111001111"
 71.         Nums(6) = "111100111101111"
 72.         Nums(7) = "111001001001001"
 73.         Nums(8) = "111101111101111"
 74.         Nums(9) = "111101111001111"
 75.     End Sub
 76.  
 77.     ''' <summary>
 78.     ''' Xuất cấu hình hiện tại
 79.     ''' </summary>
 80.     ''' <param name="sender"></param>
 81.     ''' <param name="e"></param>
 82.     ''' <remarks></remarks>
 83.     Private Sub butImport_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles butImport.Click
 84.         Dim diagOpen As New OpenFileDialog
 85.         With diagOpen
 86.             .Title = "Chọn tập tin đã lưu..."
 87.             .Filter = "Tập tin số (*.bdc)|*.bdc"
 88.             If .ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.Cancel Then Exit Sub
 89.         End With
 90.         Dim St As String() = IO.File.ReadAllLines(diagOpen.FileName)
 91.         For i As Integer = 0 To 3
 92.             For y As Integer = 0 To 4
 93.                 For x As Integer = 0 To 2
 94.                     Dim C As Char = St(i)(x + y * 3)
 95.                     chkField(i, x, y).Checked = IIf(C = "0", False, True)
 96.                 Next
 97.             Next
 98.         Next
 99.         MsgBox("Đã mở xong!", MsgBoxStyle.Information)
 100.     End Sub
 101.  
 102.     ''' <summary>
 103.     ''' Lưu cấu hình hiện tại
 104.     ''' </summary>
 105.     ''' <param name="sender"></param>
 106.     ''' <param name="e"></param>
 107.     ''' <remarks></remarks>
 108.     Private Sub butExport_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles butExport.Click
 109.         Dim diagSave As New SaveFileDialog
 110.         With diagSave
 111.             .Title = "Chọn nơi lưu..."
 112.             .Filter = "Tập tin số (*.bdc)|*.bdc"
 113.             If .ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.Cancel Then Exit Sub
 114.         End With
 115.         Dim St As String = ""
 116.         For i As Integer = 0 To 3
 117.             For y As Integer = 0 To 4
 118.                 For x As Integer = 0 To 2
 119.                     St &= IIf(chkField(i, x, y).Checked, 1, 0)
 120.                 Next
 121.             Next
 122.             St &= vbNewLine
 123.         Next
 124.         IO.File.WriteAllText(diagSave.FileName, St)
 125.         MsgBox("Lưu thành công!", MsgBoxStyle.Information)
 126.     End Sub
 127.  
 128.     ''' <summary>
 129.     ''' Dự đoán thiếu
 130.     ''' </summary>
 131.     ''' <param name="sender"></param>
 132.     ''' <param name="e"></param>
 133.     ''' <remarks></remarks>
 134.     Private Sub butGuess_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles butGuess1.Click
 135.         Dim Confidence(,) As Integer
 136.         ReDim Confidence(3, 9)
 137.  
 138.         GetInputNums()
 139.  
 140.         For i As Integer = 0 To 3
 141.             For j As Integer = 0 To 9
 142.                 For z As Integer = 0 To Nums(j).Length - 1
 143.                     'Nếu thiếu
 144.                     If Input(i)(z) = "0" AndAlso Nums(j)(z) = "1" Then Confidence(i, j) += 1
 145.                     'Nếu thừa thì không xét nữa
 146.                     If Input(i)(z) = "1" AndAlso Nums(j)(z) = "0" Then
 147.                         Confidence(i, j) = Max
 148.                         GoTo NextNum
 149.                     End If
 150.                 Next
 151. NextNum:
 152.             Next
 153.         Next
 154.  
 155.         Calc(Confidence, True)
 156.     End Sub
 157.  
 158.     ''' <summary>
 159.     ''' Lấy dữ liệu vào
 160.     ''' </summary>
 161.     ''' <remarks></remarks>
 162.     Private Sub GetInputNums()
 163.         ReDim Input(3)
 164.         For i As Integer = 0 To 3
 165.             For y As Integer = 0 To 4
 166.                 For x As Integer = 0 To 2
 167.                     Input(i) &= IIf(chkField(i, x, y).Checked, "1", "0")
 168.                 Next
 169.             Next
 170.         Next
 171.     End Sub
 172.  
 173.     ''' <summary>
 174.     ''' Tìm số gần giống nhất. Trả về -1 nếu có 2 số giống nhau
 175.     ''' </summary>
 176.     ''' <param name="Confidence">Dữ liệu đưa vào</param>
 177.     ''' <param name="No">Vị trí cần tìm</param>
 178.     ''' <param name="MaxNum">Phải nhỏ hơn hoặc bằng MaxNum</param>
 179.     ''' <returns></returns>
 180.     ''' <remarks></remarks>
 181.     Function FindNearestNum(ByVal Confidence(,) As Integer, ByVal No As Integer, _
 182.         Optional ByVal MaxNum As Integer = 9) As Integer
 183.         Dim Min As Integer = 0
 184.         Dim M As Boolean = False
 185.         For i As Integer = 1 To MaxNum
 186.             If Confidence(No, i) < Confidence(No, Min) Then
 187.                 'Nếu có số giống hơn:
 188.                 Min = i
 189.                 M = False
 190.             ElseIf Confidence(No, i) = Confidence(No, Min) Then
 191.                 'Nếu có 2 số gần giống như nhau
 192.                 M = True
 193.             End If
 194.         Next
 195.         'Nếu có 2 số gần giống nhau hoặc đều không xác định thì trả về -1
 196.         If M OrElse Confidence(No, Min) = max Then Return -1 Else Return Min
 197.     End Function
 198.  
 199.     ''' <summary>
 200.     ''' Tính toán từ dữ liệu đã có
 201.     ''' </summary>
 202.     ''' <remarks></remarks>
 203.     Private Sub Calc(ByVal Confidence(,) As Integer, ByVal Guess1 As Boolean)
 204.         Dim Result() As Integer
 205.         ReDim Result(3)
 206.         '===Chữ số đầu tiên==='
 207.         Result(0) = FindNearestNum(Confidence, 0, 2)
 208.         If Result(0) = -1 Then
 209.             NoResult(Guess1)
 210.             Exit Sub
 211.         End If
 212.         '===Chữ số thứ 2==='
 213.         If Result(0) < 2 Then
 214.             Result(1) = FindNearestNum(Confidence, 1)
 215.         Else
 216.             Result(1) = FindNearestNum(Confidence, 1, 3)
 217.         End If
 218.         If Result(1) = -1 Then
 219.             NoResult(Guess1)
 220.             Exit Sub
 221.         End If
 222.         '===Chữ số thứ 3==='
 223.         Result(2) = FindNearestNum(Confidence, 2, 5)
 224.         If Result(2) = -1 Then
 225.             NoResult(Guess1)
 226.             Exit Sub
 227.         End If
 228.         '===Chữ số thứ 4==='
 229.         Result(3) = FindNearestNum(Confidence, 3)
 230.         If Result(3) = -1 Then
 231.             NoResult(Guess1)
 232.             Exit Sub
 233.         End If
 234.         '===Xuất kết quả==='
 235.         Dim Exactly As Boolean = True
 236.         For i As Integer = 0 To 3
 237.             If Confidence(i, Result(i)) <> 0 Then Exactly = False
 238.         Next
 239.  
 240.         If Guess1 Then
 241.             txtGuess1.Text = Result(0) & Result(1) & ":" & Result(2) & Result(3)
 242.             txtGuess1.Text &= IIf(Exactly, " (chính xác)", "")
 243.         Else
 244.             txtGuess2.Text = Result(0) & Result(1) & ":" & Result(2) & Result(3)
 245.             txtGuess2.Text &= IIf(Exactly, " (chính xác)", "")
 246.         End If
 247.     End Sub
 248.  
 249.     ''' <summary>
 250.     ''' Nếu không có kết quả
 251.     ''' </summary>
 252.     ''' <param name="Guess1"></param>
 253.     ''' <remarks></remarks>
 254.     Private Sub NoResult(ByVal Guess1 As Boolean)
 255.         If Guess1 Then
 256.             txtGuess1.Text = "##:##"
 257.         Else
 258.             txtGuess2.Text = "##:##"
 259.         End If
 260.     End Sub
 261.  
 262.     ''' <summary>
 263.     ''' Dự đoán gần
 264.     ''' </summary>
 265.     ''' <param name="sender"></param>
 266.     ''' <param name="e"></param>
 267.     ''' <remarks></remarks>
 268.     Private Sub butGuess2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles butGuess2.Click
 269.         Dim Confidence(,) As Integer
 270.         ReDim Confidence(3, 9)
 271.  
 272.         GetInputNums()
 273.  
 274.         For i As Integer = 0 To 3
 275.             For j As Integer = 0 To 9
 276.                 If i = 0 And j = 3 Then Exit For
 277.                 For z As Integer = 0 To Nums(j).Length - 1
 278.                     'Nếu khác
 279.                     If Input(i)(z) <> Nums(j)(z) Then Confidence(i, j) += 1
 280.                 Next
 281.             Next
 282.         Next
 283.  
 284.         Calc(Confidence, False)
 285.     End Sub
 286.  
 287. End Class


Bảng xếp hạng:

1. T7 9/10
2. QuanGL 7/10
3. NovaFooc 5.5/10
4. luungocqua 3.5/10Hình đại diện của người dùng
lungocqua
Guru
Guru
Bài viết: 1225
Ngày tham gia: T.Ba 18/08/2009 11:51 am
Đến từ: Phú Hữu - Nhơn Trạch - Đồng Nai
Been thanked: 5 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi lungocqua » T.Tư 18/08/2010 10:43 pm

vo_minhdat2007 đã viết:trong đó các Checkbox và 2 Radio Button phải được làm bằng code!:

Đã lỡ rồi sao không viết 100% bằng code luôn mà sao có hai cái điều khiển đó viết bằng code vậy. :D
Không biết giải thưởng là cái gì mà sao thấy đề lần này phức tạp quá :(. Mà sao lần này không gửi Form mẫu lên nữa? :-/
Ý mà cái đồng hồ điện từ thì số có nhiều nét nhất là số 8 vậy mà bạn lại cho thêm hai chấm vào số 8 nữa chứ. Gây khó dễ đây mà! :-?
Ta đã trở lại và quên hết tất cả! :D

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » T.Năm 19/08/2010 5:34 am

1. Tùy bạn thôi, mấy cái TextBox với Label thích thì cứ viết bằng code, không cấm.
2. Mình còn không biết giải thưởng là gì luôn, để xem bạn minhduc4477 gửi gì :P
3. Lần này không có form mẫu vì người dự thi tự thiết kế form.
4. Chấm thêm 2 cái sẽ làm cho Dự đoán Thiếu không dự đoán được, còn Dự đoán gần sẽ cho ra số 8 vì xóa đi 2 nét thì được số 8, các số còn lại phải xóa nhiều hơn 2 nét.

Hình đại diện của người dùng
minhduc4477
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 94
Ngày tham gia: T.Sáu 11/12/2009 2:15 pm
Been thanked: 1 time

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi minhduc4477 » T.Năm 19/08/2010 7:31 am

[mod=vo_minhdat2007]Chỉ đưa ý kiến về câu hỏi trong topic khi chưa có đáp án![/mod]
Tình yêu là vĩnh cữu, chỉ có người tình là thay đỗi.

Hình đại diện của người dùng
Kasper
Guru
Guru
Bài viết: 1063
Ngày tham gia: T.Sáu 16/05/2008 10:54 am
Has thanked: 2 time
Been thanked: 76 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi Kasper » T.Năm 19/08/2010 2:21 pm

Bài này thấy hay đấy, có time rảnh cũng tham gia cho vui. Mà một số có thể vừa thiếu vừa dư không nhỉ?
Lành tợ tòng, ác tợ hoa,
Nhà hòa muôn việc đều nên.

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » T.Năm 19/08/2010 2:29 pm

Có trường hợp vừa thiếu vừa dư, đặt trong Dự đoán gần.

Hình đại diện của người dùng
lungocqua
Guru
Guru
Bài viết: 1225
Ngày tham gia: T.Ba 18/08/2009 11:51 am
Đến từ: Phú Hữu - Nhơn Trạch - Đồng Nai
Been thanked: 5 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi lungocqua » T.Năm 19/08/2010 2:51 pm

Nó vừa thiếu mà lại vừa dư vậy thì có tính điểm phần này không. Cái này có khi nó ra tới trên 2 trường hợp lận. Vậy chọn 1 trong các trường hợp đó mang vào dự đó gần hả?
Ta đã trở lại và quên hết tất cả! :D

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » T.Năm 19/08/2010 3:35 pm

Đã ghi trong đề, nếu ra 2 trường hợp thì hiển thị ##.##

Hình đại diện của người dùng
QuanGL
VIP
VIP
Bài viết: 76
Ngày tham gia: T.Năm 04/01/2007 7:37 pm
Đến từ: Hành tinh thứ tư tính từ Mặt Trời ^^!
Been thanked: 4 time

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi QuanGL » T.Năm 19/08/2010 5:28 pm

Hay quá, để cài VS2008 zô máy nào :D :D
I'm in the mood for love

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » T.Năm 19/08/2010 5:42 pm

Hihi, rất mong có bài tham gia của anh QuanGL ^^~

Hình đại diện của người dùng
VuVanHoanh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 1259
Ngày tham gia: T.Năm 03/06/2010 9:23 pm
Đến từ: Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Has thanked: 22 time
Been thanked: 138 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi VuVanHoanh » T.Năm 19/08/2010 5:45 pm

Anh ơi, em làm bằng vb6 được không ạ?
Nếu được thì em dự thi
Since 2008...
One love! :x

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » T.Năm 19/08/2010 6:53 pm

Rất hoan nghênh :D

Hình đại diện của người dùng
VuVanHoanh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 1259
Ngày tham gia: T.Năm 03/06/2010 9:23 pm
Đến từ: Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Has thanked: 22 time
Been thanked: 138 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi VuVanHoanh » T.Sáu 20/08/2010 6:53 am

Anh ơi, em làm xong bài thì gửi vào đâu hả anh?
Since 2008...
One love! :x

Hình đại diện của người dùng
xuanquy_th
Guru
Guru
Bài viết: 800
Ngày tham gia: T.Ba 05/08/2008 9:15 pm
Đến từ: Thanh Hoá
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi xuanquy_th » T.Sáu 20/08/2010 8:52 am

Đáp án:
Mỗi đề bài đưa ra sẽ bao gồm yêu cầu, kèm theo 1 form mẫu (ở đây dùng VS2008, các bạn dùng bản cũ hơn thì xem cách downgrade ở topic Chú ý còn lại) nếu các bạn không muốn thiết kế lại form. Khi gửi đáp án các bạn có 2 cách:
- Gửi cả project qua email hoặc chức năng nhắn tin (đã ghi ở mục trên).
- Chỉ gửi code bằng chức năng nhắn tin của diễn đàn, code được cho vào thẻ code tương ứng, và phải chạy được khi mình copy vào form mẫu đã post.
Khi Chúa Trời đóng cánh cửa này lại, Ngài sẽ mở một cánh cửa khác cho ta.
Nhưng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đã đóng nên không thấy được có một cánh cửa khác đang mở ra cho ta!!!

Hình đại diện của người dùng
VuVanHoanh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Bài viết: 1259
Ngày tham gia: T.Năm 03/06/2010 9:23 pm
Đến từ: Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Has thanked: 22 time
Been thanked: 138 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi VuVanHoanh » T.Bảy 21/08/2010 9:42 am

Trời ạ!
Việc dự đoán khó wá
Bỏ phần này đi được không anh?
:(( :(( :(( :(( :((
Since 2008...
One love! :x

Hình đại diện của người dùng
vuathongtin
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 1028
Ngày tham gia: CN 02/05/2010 10:03 pm
Đến từ: Xứ sở DG
Has thanked: 2 time
Been thanked: 105 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi vuathongtin » T.Bảy 21/08/2010 11:26 am

Đề lần này hay thật đấy, :) , cố động não thử xem, :-?
Bùi Thành Nhân
* Chuyên gia MMO
congtacvien.online

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » T.Bảy 21/08/2010 6:29 pm

VuVanHoanh đã viết:Trời ạ!
Việc dự đoán khó wá
Bỏ phần này đi được không anh?
:(( :(( :(( :(( :((


vuathongtin đã viết:Đề lần này hay thật đấy, :) , cố động não thử xem, :-?


Hìhì, bạn VuVanHoanh hiểu rồi nha :D Đề lần này theo mình, là hay chứ không thực sự khó. Bạn chịu khó suy nghĩ là được, không dùng thuật toán cao siêu gì đâu :D

Hình đại diện của người dùng
lungocqua
Guru
Guru
Bài viết: 1225
Ngày tham gia: T.Ba 18/08/2009 11:51 am
Đến từ: Phú Hữu - Nhơn Trạch - Đồng Nai
Been thanked: 5 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi lungocqua » T.Bảy 21/08/2010 7:09 pm

Cái này nếu không dùng thuật toán cao siêu thì mình dùng thuật toán phổ thông vậy. :D Làm xong chắc là hơi rờm rà lắm đây. Cứ vậy mà làm! :-$
Ta đã trở lại và quên hết tất cả! :D

Hình đại diện của người dùng
lungocqua
Guru
Guru
Bài viết: 1225
Ngày tham gia: T.Ba 18/08/2009 11:51 am
Đến từ: Phú Hữu - Nhơn Trạch - Đồng Nai
Been thanked: 5 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi lungocqua » CN 22/08/2010 8:23 pm

Àh! Có hỏi mà quên. Cái đề này chỉ yêu cầu thêm hoặc bớt 2 điểm của một chữ số thôi phải không? Nếu nhiều hơn chắc hơi gây đấy! :(
Ta đã trở lại và quên hết tất cả! :D

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Re: [Cuộc thi] Kỹ năng lập trình - Kì 2

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » CN 22/08/2010 8:58 pm

Mọi trường hợp. 3-15 đều có hết!


Quay về “Đề tài chung”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách