Trang 1 trên 1

Picture Puzzle

Đã gửi: CN 03/04/2016 10:13 pm
gửi bởi chienhmu

Re: Picture Puzzle

Đã gửi: T.Năm 28/04/2016 5:03 pm
gửi bởi 1045007
Bạn này làm mình nhớ lại thời sinh viên thế! làm nhớ lại game này http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=2013
Đẹp đó bạn. Ngon :D
Có bản dành cho android không bạn?

https://play.google.com/store/apps/deta ... 07.puzzle7