Trang 1 trên 1

Logic Blocks Exclusive

Đã gửi: T.Bảy 13/06/2015 3:32 pm
gửi bởi chienhmu
Tên chương trình: Logic Blocks Exclusive
Phiên bản: 1.0
Tác giả: Nguyễn Viết Chiến
Chức năng: Puzzle Game
Cách chơi: ghép các hình thành phần ở dưới vào hình cho trước ở trên để được 1 hình hoàn chỉnh

Re: Logic Blocks Exclusive

Đã gửi: T.Tư 17/06/2015 5:12 pm
gửi bởi chienhmu
Download mã nguồn tại đây