• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lookthrough - Làm 1 form bất kỳ trở nên trong suốt

Nơi giới thiệu các phần mềm tiện ích, các công cụ hổ trợ người dùng

Moderator: Điều hành

Forum rules
Qui định gửi bài viết giới thiệu sản phẩm: viewtopic.php?f=39&t=6

[tenchuongtrinh][/tenchuongtrinh]
[phienban][/phienban]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
devper94
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 58
Joined: Sat 17/05/2008 4:23 pm
Location: +∞
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Lookthrough - Làm 1 form bất kỳ trở nên trong suốt

Postby devper94 » Tue 04/11/2008 2:57 pm

Tên chương trình: Lookthrough
Phiên bản: 1.0.0.0
Tác giả: Đinh Ngọc Tú
Chức năng: Làm 1 form bất kỳ trở nên trong suốt


Download:
Lookthrough.7z
(70.87 KiB) Downloaded 1027 times


Source:
Lookthrough-src.7z
(140.9 KiB) Downloaded 829 times


Để chạy chương trình, máy tính phải có .NET Framework 3.5.


14A1 860C 5761 3549 13BD 87D6 EEC7 C162 9745 5550

Return to “Công cụ - Tiện ích”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests