Trang 1 trên 1

RenameToAscii 1.0.0 - Bỏ dấu các ký tự Tiếng Việt

Đã gửi: T.Tư 22/03/2017 9:32 pm
gửi bởi tuyennv216
Tên chương trình: RenameToAscii
Phiên bản: 1.0.0
Tác giả: tuyennv216
Chức năng: Bỏ dấu các ký tự Tiếng Việt


Cái này thuần VBScript, mình đã từng làm lúc học năm nhất. Giờ đang học năm ba và mình viết lại.
Giúp chuyển các ký tự có dấu của Tiếng Việt thành ký tự ASCII tương ứng.
Ví dụ như o ô ơ ố ớ ộ ợ... thành o. u ư ứ ừ ... thành u.
Có thể chuyển ngược lại từ file log_rename.txt vì file này lưu tên các file ở dạng Tiếng Việt ban đầu.
Có thể kiểm tra update vì mình có lưu file chứa phiên bản trên mạng, để cập nhật dài hạn.
Cách dùng: Chọn thư mục để làm việc, sau đó viết các định dạng file cần chuyển đổi.
Giao diện: msgbox, thông báo hiển thị Tiếng Việt.
Tải về: https://drive.google.com/drive/folders/0B1ctoBEp-rg1SzF6ekNQM1NtUzA?usp=sharing
Chương trình sử dụng cho việc chuyển đổi đồng loạt tên các file mà một số phần mềm không cho phép ký tự Tiếng Việt. Chuyển sang ký tự ASCII sau đó có thể chuyển đổi ngược trở lại.