Trang 1 trên 1

Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh

Đã gửi: T.Tư 21/12/2016 11:16 am
gửi bởi chienhmu
Tên chương trình: Cdict
Phiên bản: 1.0
Tác giả: Nguyễn Viết Chiến
Chức năng: Tra từ Anh - Việt, Việt - Anh với hơn 100.000 từ, phát âm từ/đoạn văn, dịch văn bản...
Yêu cầu: .NET framework 4.0 trở lên


Re: Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh

Đã gửi: T.Tư 28/12/2016 10:05 am
gửi bởi NTN
Sài rất tốt, mượt, đẹp nhưng còn thô chỗ Google Dịch. Nên tích hợp vào Soft luôn thay vì mở trinh duyệt lên. Cảm ơn bạn đã chia sẻ!